Search:נָתַק -> נָתַק

נָתַק


נ ָ ת ַ ק hex:#1504;#1464;#1514;#1463;#1511;
Search Google:נָתַק

Zero אפס1 Chronicles 26:7 verse
The sons of Shemaiah ; Othni, and Rephael, and Obed, Elzabad, whose brethren were strong men, Elihu, and Semachiah.

בני שׁמעיה עתני ורפאל ועובד אלזבד אחיו בני־חיל אליהו וסמכיהו

Genesis 29:33 verse
And she conceived again, and bare a son ; and said , Because the LORD hath heard that I was hated , he hath therefore given me this son also: and she called his name Simeon.

ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי־שׁמע יהוה כי־שׂנואה אנכי ויתנ־לי גמ־את־זה ותקרא שׁמו שׁמעון

Judges 5:18 verse
Zebulun and Naphtali were a people that jeoparded their lives unto the death in the high places of the field.

זבלון עם חרף נפשׁו למות ונפתלי על מרומי שׂדה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting