Search:נָתַק -> נָתַק

נָתַק


נ ָ ת ַ ק hex:#1504;#1464;#1514;#1463;#1511;
Search Google:נָתַק

Zero אפסGenesis 29:26 verse
And Laban said , It must not be so done in our country, to give the younger before the firstborn.

ויאמר לבן לא־יעשׂה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה

Isaiah 55:5 verse
Behold, thou shalt call a nation that thou knowest not, and nations that knew not thee shall run unto thee because of the LORD thy God, and for the Holy One of Israel ; for he hath glorified thee.

הן גוי לא־תדע תקרא וגוי לא־ידעוך אליך ירוצו למען יהוה אלהיך ולקדושׁ ישׂראל כי פארך

Genesis 43:30 verse
And Joseph made haste ; for his bowels did yearn upon his brother : and he sought where to weep ; and he entered into his chamber, and wept there.

וימהר יוסף כי־נכמרו רחמיו אל־אחיו ויבקשׁ לבכות ויבא החדרה ויבך שׁמה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting