Search:ὄψιοσ -> ὌΨΙΟΣ

ὄψιοσ


ὄ ψ ι ο σ hex:#8004;#968;#953;#959;#963;
Search Google:ὄψιοσ

Zero אפסEphesians 1:13 verse
In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation : in whom also after that ye believed , ye were sealed with that holy Spirit of promise,

ΕΝ Ω ΚΑΙ ΥΜΕΙς ΑΚΟΥΣΑΝΤΕς ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗς ΑΛΗΨΕΙΑς ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΗς ΣΩΤΗΡΙΑς ΥΜΩΝ ΕΝ Ω ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΣΑΝΤΕς ΕΣΦΡΑΓΙΣΨΗΤΕ ΤΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΤΗς ΕΠΑΓΓΕΛΙΑς ΤΩ ΑΓΙΩ

Isaiah 3:8 verse
For Jerusalem is ruined , and Judah is fallen : because their tongue and their doings are against the LORD, to provoke the eyes of his glory.

כי כשׁלה ירושׁלם ויהודה נפל כי־לשׁונם ומעלליהם אל־יהוה למרות עני כבודו

Leviticus 22:9 verse
They shall therefore keep mine ordinance, lest they bear sin for it, and die therefore, if they profane it: I the LORD do sanctify them.

ושׁמרו את־משׁמרתי ולא־ישׂאו עליו חטא ומתו בו כי יחללהו אני יהוה מקדשׁם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting