Search:ὄψιοσ -> ὌΨΙΟΣ

ὄψιοσ


ὄ ψ ι ο σ hex:#8004;#968;#953;#959;#963;
Search Google:ὄψιοσ

Zero אפס1 Thessalonians 1:5 verse
For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance ; as ye know what manner of men we were among you for your sake.

ΟΤΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΗΜΩΝ ΟΥΚ ΕΓΕΝΗΨΗ ΕΙς ΥΜΑς ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΛΛΗ ΚΑΨΩς ΟΙΔΑΤΕ ΟΙΟΙ ΕΓΕΝΗΨΗΜΕΝ ΥΜΙΝ ΔΙ ΥΜΑς

Joshua 18:23 verse
And Avim, and Parah, and Ophrah,

והעוים והפרה ועפרה

Jeremiah 10:18 verse
For thus saith the LORD, Behold, I will sling out the inhabitants of the land at this once, and will distress them, that they may find it so.

כי־כה אמר יהוה הנני קולע את־יושׁבי הארץ בפעם הזאת והצרותי להם למען ימצאו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting