Strong's LIT Online Bible Project

[1]
   Birth, generations  תּוֹלְדָה~towldah~/to-led-aw'/    son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/
   Noah  נֹחַ~Noach~/no'-akh/    Sem, Shem  שֵׁם~Shem~/shame/
   Ham  חָם~Cham~/khawm/    Japheth  יֶפֶת~Yepheth~/yeh'-feth/
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    "to bear young/to beget"  Bear, beget, birth(-day..  יָלַד~yalad~/yaw-lad'/
   After (that, -ward), ag..  אַחַר~'achar~/akh-ar'/    Flood  מַבּוּל~mabbuwl~/mab-bool'/
[2]
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Japheth  יֶפֶת~Yepheth~/yeh'-feth/
   Gomer  גֹּמֶר~Gomer~/go'-mer/    Magog  מָגוֹג~Magowg~/maw-gogue'/
   Madai, Medes, Media  מָדַי~Maday~/maw-dah'-ee/    Grecia/also of a place...  Javan  יָוָן~Yavan~/yaw-vawn'/
   Tubal  תּוּבַל~Tuwbal~/too-bal'/    Mesech, Meshech  מֶשֶׁךְ~Meshek~/meh'-shek/
   Tiras  תִּירָס~Tiyrac~/tee-rawce'/
[3]
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Gomer  גֹּמֶר~Gomer~/go'-mer/
   Ashkenaz  אַשְׁכְּנַז~'Ashknaz~/ash-ken-az'/    Riphath  רִיפַת~Riyphath~/ree-fath'/
   Togarmah  תּוֹגַרְמָה~Towgarmah~/to-gar-maw'/
[4]
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Grecia/also of a place...  Javan  יָוָן~Yavan~/yaw-vawn'/
   Elishah  אֱלִישָׁה~'Eliyshah~/el-ee-shaw'/    Tarshish, Tharshish  תַּרְשִׁישׁ~Tarshiysh~/tar-sheesh'/
   Chittim, Kittim  כִּתִּי~Kittiy~/kit-tee'/    Dodanim  דֹּדָנִים~Dodaniym~/do-daw-neem'/
[5]
   Country, isle, island  אִי~'iy~/ee/    Gentile, heathen, natio..  גּוֹי~gowy~/go'-ee/
   Disperse, divide, be ou..  פָּרַד~parad~/paw-rad'/    earth  × common, country, eart..  אֶרֶץ~'erets~/eh'-rets/
   human being, person  Also, another, any (man..  אִישׁ~'iysh~/eesh/    Babbler, bay, evil sp..  לָשׁוֹן~lashown~/law-shone'/
   Family, kind(-red)  מִשְׁפָּחָה~mishpachah~/mish-paw-khaw'/    Gentile, heathen, natio..  גּוֹי~gowy~/go'-ee/
[6]
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Ham  חָם~Cham~/khawm/
   Chush, Cush, Ethiopia  כּוּשׁ~Kuwsh~/koosh/    Egypt, Egyptians, Mizraim  מִצְרַיִם~Mitsrayim~/mits-rah'-yim/
   Phut, Put  פּוּט~Puwt~/poot/    Canaan, merchant, traff..  כְּנַעַן~Kna`an~/ken-ah'-an/
[7]
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Chush, Cush, Ethiopia  כּוּשׁ~Kuwsh~/koosh/
   Seba  סְבָא~Cba'~/seb-aw'/    Havilah  חֲוִילָה~Chaviylah~/khav-ee-law'/
   Sabta, Sabtah  סַבְתָּא~Cabta'~/sab-taw'/    Raamah  רַעְמָה~Ra`mah~/rah-maw'/
   Sabtecha, Sabtechah  סַבְתְּכָא~Cabtka'~/sab-tek-aw'/    son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/
   Raamah  רַעְמָה~Ra`mah~/rah-maw'/    Sheba, Sabeans  שְׁבָא~Shba'~/sheb-aw'/
   Dedan  דְּדָן~Ddan~/ded-awn'/
[8]
   Chush, Cush, Ethiopia  כּוּשׁ~Kuwsh~/koosh/    "to bear young/to beget"  Bear, beget, birth(-day..  יָלַד~yalad~/yaw-lad'/
   Nimrod  נִמְרוֹד~Nimrowd~/nim-rode'/    to profane, defile, po...  Begin (× men began), de..  חָלַל~chalal~/khaw-lal'/
   will be  Beacon, × altogether, b..  הָיָה~hayah~/haw-yaw/    strong, mighty  Champion, chief, × exce..  גִּבּוֹר~gibbowr~/ghib-bore'/
   earth  × common, country, eart..  אֶרֶץ~'erets~/eh'-rets/
[9]
   strong, mighty  Champion, chief, × exce..  גִּבּוֹר~gibbowr~/ghib-bore'/    × catcheth, food, × hun..  צַיִד~tsayid~/tsah'-yid/
   presence  Accept, (a-, be-)fore(..  פָּנִים~paniym~/paw-neem'/    "The Holy Creator of t...  Jehovah, the Lord  יְהֹוָה~Yhovah~/yeh-ho-vaw'/
   After that (this, -war..  כֵּן~ken~/kane/    "to say/speak/utter"  Answer, appoint, avouch..  אָמַר~'amar~/aw-mar'/
   Nimrod  נִמְרוֹד~Nimrowd~/nim-rode'/    strong, mighty  Champion, chief, × exce..  גִּבּוֹר~gibbowr~/ghib-bore'/
   × catcheth, food, × hun..  צַיִד~tsayid~/tsah'-yid/    presence  Accept, (a-, be-)fore(..  פָּנִים~paniym~/paw-neem'/
   "The Holy Creator of t...  Jehovah, the Lord  יְהֹוָה~Yhovah~/yeh-ho-vaw'/
[10]
   beginning  Beginning, chief(-est),..  רֵאשִׁית~re'shiyth~/ray-sheeth'/    Kingdom, king's, reign,..  מַמְלָכָה~mamlakah~/mam-law-kaw'/
   Babel, Babylon  בָּבֶל~Babel~/baw-bel'/    Erech  אֶרֶךְ~'Erek~/eh'-rek/
   Accad  אַכַּד~'Akkad~/ak-kad'/    Calneh, Calno  כַּלְנֶה~Kalneh~/kal-neh'/
   earth  × common, country, eart..  אֶרֶץ~'erets~/eh'-rets/    Shinar  שִׁנְעָר~Shin`ar~/shin-awr'/
[11]
   earth  × common, country, eart..  אֶרֶץ~'erets~/eh'-rets/    × after, appear, × assu..  יָצָא~yatsa'~/yaw-tsaw'/
   Asshur, Assur, Assyria,..  אַשּׁוּר~'Ashshuwr~/ash-shoor'/    (begin to) build(-er), ..  בָּנָה~banah~/baw-naw'/
   Nineveh  נִינְוֵה~Niynveh~/nee-nev-ay'/    a city/excitement, ang...  Ai (from margin), city,..  עִיר~`iyr~/eer/
   Rehoboth  רְחֹבוֹת~Rchobowth~/rekh-o-both'/    Calah  כֶּלַח~Kelach~/keh'-lakh/
[12]
   Resen  רֶסֶן~Recen~/reh'-sen/    Nineveh  נִינְוֵה~Niynveh~/nee-nev-ay'/
   Calah  כֶּלַח~Kelach~/keh'-lakh/    great/haughty  Aloud, elder(-est), e..  גָּדוֹל~gadowl~/gaw-dole'/
   a city/excitement, ang...  Ai (from margin), city,..  עִיר~`iyr~/eer/
[13]
   Egypt, Egyptians, Mizraim  מִצְרַיִם~Mitsrayim~/mits-rah'-yim/    "to bear young/to beget"  Bear, beget, birth(-day..  יָלַד~yalad~/yaw-lad'/
   Ludim, Lydians  לוּדִי~Luwdiy~/loo-dee'/    Anamim  עֲנָמִים~`Anamim~/an-aw-meem'/
   Lehabim  לְהָבִים~Lhabiym~/leh-haw-beem'/    Naptuhim  נַפְתֻּחִים~Naphtuchiym~/naf-too-kheem/
[14]
   Pathrusim  פַּתְרֻסִי~Pathruciy~/path-roo-see'/    Casluhim  כַּסְלֻחִים~Kacluchiym~/kas-loo'-kheem/
   × after, appear, × assu..  יָצָא~yatsa'~/yaw-tsaw'/    Philistine  פְּלִשְׁתִּי~Plishtiy~/pel-ish-tee'/
   Caphthorim, Caphtorim(-s)  כַּפְתֹּרִי~Kaphtoriy~/kaf-to-ree'/
[15]
   Canaan, merchant, traff..  כְּנַעַן~Kna`an~/ken-ah'-an/    "to bear young/to beget"  Bear, beget, birth(-day..  יָלַד~yalad~/yaw-lad'/
   Sidon, Zidon  צִידוֹן~Tsiydown~/tsee-done'/    Eldest (son), firstborn..  בְּכוֹר~bkowr~/bek-ore'/
   Heth  חֵת~Cheth~/khayth/
[16]
   Jebusite(-s)  יְבוּסִי~Yebuwciy~/yeb-oo-see'/    Amorite  אֱמֹרִי~'Emoriy~/em-o-ree'/
   Girgashite, Girgasite  גִּרְגָּשִׁי~Girgashiy~/ghir-gaw-shee'/
[17]
   Hivite  חִוִּי~Chivviy~/khiv-vee'/    Arkite  עַרְקִי~`Arqiy~/ar-kee'/
   Sinite  סִינִי~Ciynay~/see-nee'/
[18]
   Arvadite  אַרְוָדִי~'Arvadiy~/ar-vaw-dee'/    Zemarite  צְמָרִי~Tsmariy~/tsem-aw-ree'/
   Hamathite  חֲמָתִי~Chamathiy~/kham-aw-thee'/    After (that, -ward), ag..  אַחַר~'achar~/akh-ar'/
   Family, kind(-red)  מִשְׁפָּחָה~mishpachah~/mish-paw-khaw'/    Canaanite, merchant, tr..  כְּנַעַנִי~Kna`aniy~/ken-ah-an-ee'/
   Break (dash, shake) in ..  פּוּץ~puwts~/poots/
[19]
   Border, bound, coast, ×..  גְּבוּל~gbuwl~/gheb-ool'/    Canaanite, merchant, tr..  כְּנַעַנִי~Kna`aniy~/ken-ah-an-ee'/
   Sidon, Zidon  צִידוֹן~Tsiydown~/tsee-done'/    Abide, apply, attain, ×..  בּוֹא~bow'~/bo/
   Gerar  גְּרָר~Grar~/gher-awr'/    Azzah, Gaza  עַזָּה~`Azzah~/az-zaw'/
   Abide, apply, attain, ×..  בּוֹא~bow'~/bo/    Sodom  סְדֹם~Cdom~/sed-ome'/
   Gomorrah  עֲמֹרָה~`Amorah~/am-o-raw'/    Admah  אַדְמָה~'Admah~/ad-maw'/
   Zeboiim, Zeboim  צְבֹאִים~Tsbo'iym~/tseb-o-eem'/    Lasha  לֶשַׁע~Lesha`~/leh'-shah/
[20]
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Ham  חָם~Cham~/khawm/
   Family, kind(-red)  מִשְׁפָּחָה~mishpachah~/mish-paw-khaw'/    Babbler, bay, evil sp..  לָשׁוֹן~lashown~/law-shone'/
   earth  × common, country, eart..  אֶרֶץ~'erets~/eh'-rets/    Gentile, heathen, natio..  גּוֹי~gowy~/go'-ee/
[21]
   Sem, Shem  שֵׁם~Shem~/shame/    Chief, (fore-)father(-l..  אָב~'ab~/awb/
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Eber, Heber  עֵבֵר~`Eber~/ay'-ber/
   Another, brother(-ly); ..  אָח~'ach~/awkh/    Japheth  יֶפֶת~Yepheth~/yeh'-feth/
   great/haughty  Aloud, elder(-est), e..  גָּדוֹל~gadowl~/gaw-dole'/    "to bear young/to beget"  Bear, beget, birth(-day..  יָלַד~yalad~/yaw-lad'/
[22]
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Sem, Shem  שֵׁם~Shem~/shame/
   Elam  עֵילָם~`Eylam~/ay-lawm'/    Asshur, Assur, Assyria,..  אַשּׁוּר~'Ashshuwr~/ash-shoor'/
   Arphaxad  אַרְפַּכְשַׁד~'Arpakshad~/ar-pak-shad'/    Lud, Lydia  לוּד~Luwd~/lood/
   Aram, Mesopotamia, Syri..  אֲרָם~'Aram~/arawm'/
[23]
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Aram, Mesopotamia, Syri..  אֲרָם~'Aram~/arawm'/
   Uz  עוּץ~`Uwts~/oots/    Hul  חוּל~Chuwl~/khool/
   Gether  גֶּתֶר~Gether~/gheh'-ther/    Mash  מַשׁ~Mash~/mash/
[24]
   Arphaxad  אַרְפַּכְשַׁד~'Arpakshad~/ar-pak-shad'/    "to bear young/to beget"  Bear, beget, birth(-day..  יָלַד~yalad~/yaw-lad'/
   Salah, Shelah  שֶׁלַח~Shelach~/sheh'-lakh/    Salah, Shelah  שֶׁלַח~Shelach~/sheh'-lakh/
   "to bear young/to beget"  Bear, beget, birth(-day..  יָלַד~yalad~/yaw-lad'/    Eber, Heber  עֵבֵר~`Eber~/ay'-ber/
[25]
   Eber, Heber  עֵבֵר~`Eber~/ay'-ber/    "to bear young/to beget"  Bear, beget, birth(-day..  יָלַד~yalad~/yaw-lad'/
   two, both, couple, double  Both, couple, double, s..  שְׁנַיִם~shnayim~/shen-ah'-yim/    son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/
   Base, (in-)fame(-ous),..  שֵׁם~shem~/shame/    A, alike, alone, altoge..  אֶחָד~'echad~/ekh-awd'/
   Peleg  פֶּלֶג~Peleg~/peh'-leg/    day/time/year  Age, always, chronica..  יוֹם~yowm~/yome/
   earth  × common, country, eart..  אֶרֶץ~'erets~/eh'-rets/    Divide  פָּלַג~palag~/paw-lag'/
   Another, brother(-ly); ..  אָח~'ach~/awkh/    Base, (in-)fame(-ous),..  שֵׁם~shem~/shame/
   Joktan  יׇקְטָן~Yoqtan~/yok-tawn'/
[26]
   Joktan  יׇקְטָן~Yoqtan~/yok-tawn'/    "to bear young/to beget"  Bear, beget, birth(-day..  יָלַד~yalad~/yaw-lad'/
   Almodad  אַלְמוֹדָד~'Almowdad~/al-mo-dawd'/    Sheleph  שֶׁלֶף~shelaph~/sheh'-lef/
   Hazarmaveth  חֲצַרְמָוֶת~Chatsarmaveth~/khats-ar-maw'-veth/    Jerah  יֶרַח~Yerach~/yeh'-rakh/
[27]
   Hadoram  הֲדוֹרָם~Hadowram~/had-o-rawm'/    Uzal  אוּזָל~'Uwzal~/oo-zawl'/
   Diklah  דִּקְלָה~Diqlah~/dik-law'/
[28]
   Obal  עוֹבָל~`Owbal~/o-bawl'/    Abimael  אֲבִימָאֵל~'Abiyma'el~/ab-ee-maw-ale'/
   Sheba, Sabeans  שְׁבָא~Shba'~/sheb-aw'/
[29]
   Ophir  אוֹפִיר~'Owphiyr~/o-feer'/    Havilah  חֲוִילָה~Chaviylah~/khav-ee-law'/
   Jobab  יוֹבָב~Yowbab~/yo-bawb'/    son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/
   Joktan  יׇקְטָן~Yoqtan~/yok-tawn'/
[30]
   Assembly, dwell in, dwe..  מוֹשָׁב~mowshab~/mo-shawb'/    Mesha  מֵשָׁא~Mesha'~/may-shaw'/
   Abide, apply, attain, ×..  בּוֹא~bow'~/bo/    Sephar  סְפָר~Cphar~/sef-awr'/
   Hill (country), mount(-..  הַר~har~/har/    Aforetime, ancient (tim..  קֶדֶם~qedem~/keh'-dem/
[31]
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Sem, Shem  שֵׁם~Shem~/shame/
   Family, kind(-red)  מִשְׁפָּחָה~mishpachah~/mish-paw-khaw'/    Babbler, bay, evil sp..  לָשׁוֹן~lashown~/law-shone'/
   earth  × common, country, eart..  אֶרֶץ~'erets~/eh'-rets/    Gentile, heathen, natio..  גּוֹי~gowy~/go'-ee/
[32]
   Family, kind(-red)  מִשְׁפָּחָה~mishpachah~/mish-paw-khaw'/    son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/
   Noah  נֹחַ~Noach~/no'-akh/    Birth, generations  תּוֹלְדָה~towldah~/to-led-aw'/
   Gentile, heathen, natio..  גּוֹי~gowy~/go'-ee/    Gentile, heathen, natio..  גּוֹי~gowy~/go'-ee/
   Disperse, divide, be ou..  פָּרַד~parad~/paw-rad'/    earth  × common, country, eart..  אֶרֶץ~'erets~/eh'-rets/
   After (that, -ward), ag..  אַחַר~'achar~/akh-ar'/    Flood  מַבּוּל~mabbuwl~/mab-bool'/
The King James version of the Bible is Public Domain.footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting