Search:εἰκῆ -> ΕἸΚῆ

εἰκῆ


ε ἰ κ ῆ hex:#949;#7984;#954;#8134;
Search Google:εἰκῆ

Zero אפסActs 19:5 verse
When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus.

ΑΚΟΥΣΑΝΤΕς ΔΕ ΕΒΑΠΤΙΣΨΗΣΑΝ ΕΙς ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΙΗΣΟΥ

Ezekiel 27:30 verse
And shall cause their voice to be heard against thee, and shall cry bitterly, and shall cast up dust upon their heads, they shall wallow themselves in the ashes :

והשׁמיעו עליך בקולם ויזעקו מרה ויעלו עפר על־ראשׁיהם באפר יתפלשׁו

Leviticus 23:25 verse
Ye shall do no servile work therein: but ye shall offer an offering made by fire unto the LORD.

כל־מלאכת עבדה לא תעשׂו והקרבתם אשׁה ליהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting