Search:λαλέω -> ΛΑΛΈΩ

λαλέω


λ α λ έ ω hex:#955;#945;#955;#941;#969;
Search Google:λαλέω

Zero אפסJohn 11:4 verse
When Jesus heard that, he said , This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby .

ΑΚΟΥΣΑς ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥς ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΗ Η ΑΣΨΕΝΕΙΑ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΠΡΟς ΨΑΝΑΤΟΝ ΑΛΛ ΥΠΕΡ ΤΗς ΔΟΞΗς ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΙΝΑ ΔΟΞΑΣΨΗ Ο ΥΙΟς ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΔΙ ΑΥΤΗς

Genesis 15:21 verse
And the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites.

ואת־האמרי ואת־הכנעני ואת־הגרגשׁי ואת־היבוסי

Isaiah 5:25 verse
Therefore is the anger of the LORD kindled against his people, and he hath stretched forth his hand against them, and hath smitten them: and the hills did tremble , and their carcases were torn in the midst of the streets. For all this his anger is not turned away , but his hand is stretched out still.

על־כן חרה אפ־יהוה בעמו ויט ידו עליו ויכהו וירגזו ההרים ותהי נבלתם כסוחה בקרב חוצות בכל־זאת לא־שׁב אפו ועוד ידו נטויה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting