Search:λαλέω -> ΛΑΛΈΩ

λαλέω


λ α λ έ ω hex:#955;#945;#955;#941;#969;
Search Google:λαλέω

Zero אפסPsalms 119:4 verse
Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently.

אתה צויתה פקדיך לשׁמר מאד

Matthew 27:29 verse
And when they had platted a crown of thorns, they put it upon his head, and a reed in his right hand : and they bowed the knee before him, and mocked him, saying , Hail , King of the Jews !

ΚΑΙ ΠΛΕΞΑΝΤΕς ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΕΞ ΑΚΑΝΨΩΝ ΕΠΕΨΗΚΑΝ ΕΠΙ ΤΗς ΚΕΦΑΛΗς ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΟΝ ΕΝ ΤΗ ΔΕΞΙΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΓΟΝΥΠΕΤΗΣΑΝΤΕς ΕΜΠΡΟΣΨΕΝ ΑΥΤΟΥ ΕΝΕΠΑΙΞΑΝ ΑΥΤΩ ΛΕΓΟΝΤΕς ΧΑΙΡΕ ΒΑΣΙΛΕΥ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ

Lamentations 1:19 verse
I called for my lovers , but they deceived me: my priests and mine elders gave up the ghost in the city, while they sought their meat to relieve their souls.

קראתי למאהבי המה רמוני כהני וזקני בעיר גועו כי־בקשׁו אכל למו וישׁיבו את־נפשׁם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting