Search:כ -> כ

כ


כ hex:#1499;
Search Google:כ

Zero אפסActs 28:12 verse
And landing at Syracuse, we tarried there three days.

ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΨΕΝΤΕς ΕΙς ΣΥΡΑΚΟΥΣΑς ΕΠΕΜΕΙΝΑΜΕΝ ΗΜΕΡΑς ΤΡΕΙς

Matthew 4:1 verse
Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil.

ΤΟΤΕ Ο ΙΗΣΟΥς ΑΝΗΧΨΗ ΕΙς ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟς ΠΕΙΡΑΣΨΗΝΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

Nehemiah 8:12 verse
And all the people went their way to eat , and to drink , and to send portions, and to make great mirth, because they had understood the words that were declared unto them.

וילכו כל־העם לאכל ולשׁתות ולשׁלח מנות ולעשׂות שׂמחה גדולה כי הבינו בדברים אשׁר הודיעו להם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting