Search:כ -> כ

כ


כ hex:#1499;
Search Google:כ

Zero אפס1 Kings 21:3 verse
And Naboth said to Ahab, The LORD forbid it me, that I should give the inheritance of my fathers unto thee.

ויאמר נבות אל־אחאב חלילה לי מיהוה מתתי את־נחלת אבתי לך

Isaiah 1:20 verse
But if ye refuse and rebel , ye shall be devoured with the sword : for the mouth of the LORD hath spoken it.

ואמ־תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי יהוה דבר

Jeremiah 23:31 verse
Behold, I am against the prophets, saith the LORD, that use their tongues, and say , He saith .

הנני על־הנביאם נאמ־יהוה הלקחים לשׁונם וינאמו נאם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting