Search:כ -> כ

כ


כ hex:#1499;
Search Google:כ

Zero אפס2 Chronicles 33:11 verse
Wherefore the LORD brought upon them the captains of the host of the king of Assyria, which took Manasseh among the thorns, and bound him with fetters, and carried him to Babylon.

ויבא יהוה עליהם את־שׂרי הצבא אשׁר למלך אשׁור וילכדו את־מנשׁה בחחים ויאסרהו בנחשׁתים ויוליכהו בבלה

Proverbs 14:18 verse
The simple inherit folly : but the prudent are crowned with knowledge.

נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת

Psalms 107:9 verse
For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness.

כי־השׂביע נפשׁ שׁקקה ונפשׁ רעבה מלא־טוב

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting