Search:כ -> כ

כ


כ hex:#1499;
Search Google:כ

Zero אפסPsalms 116:17 verse
I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving, and will call upon the name of the LORD.

לכ־אזבח זבח תודה ובשׁם יהוה אקרא

Deuteronomy 24:8 verse
Take heed in the plague of leprosy, that thou observe diligently, and do according to all that the priests the Levites shall teach you: as I commanded them, so ye shall observe to do .

השׁמר בנגע־הצרעת לשׁמר מאד ולעשׂות ככל אשׁר־יורו אתכם הכהנים הלוים כאשׁר צויתם תשׁמרו לעשׂות

Ecclesiastes 8:2 verse
I counsel thee to keep the king's commandment, and that in regard of the oath of God.

אני פי־מלך שׁמור ועל דברת שׁבועת אלהים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting