Search:כ -> כ

כ


כ hex:#1499;
Search Google:כ

Zero אפסPsalms 59:17 verse
Unto thee, O my strength, will I sing : for God is my defence, and the God of my mercy.

עזי אליך אזמרה כי־אלהים משׂגבי אלהי חסדי

Matthew 1:5 verse
And Salmon begat Booz of Rachab ; and Booz begat Obed of Ruth ; and Obed begat Jesse ;

ΣΑΛΜΩΝ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΒΟΕς ΕΚ ΤΗς ΡΑΧΑΒ ΒΟΕς ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΩΒΗΔ ΕΚ ΤΗς ΡΟΥΨ ΙΩΒΗΔ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΙΕΣΣΑΙ

Romans 4:12 verse
And the father of circumcision to them who are not of the circumcision only, but who also walk in the steps of that faith of our father Abraham, which he had being yet uncircumcised.

ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗς ΤΟΙς ΟΥΚ ΕΚ ΠΕΡΙΤΟΜΗς ΜΟΝΟΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΙς ΣΤΟΙΧΟΥΣΙΝ ΤΟΙς ΙΧΝΕΣΙΝ ΤΗς ΕΝ ΑΚΡΟΒΥΣΤΙΑ ΠΙΣΤΕΩς ΤΟΥ ΠΑΤΡΟς ΗΜΩΝ ΑΒΡΑΑΜ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting