Search:ך -> ך

ך


ך hex:#1498;
Search Google:ך

Zero אפסEzekiel 10:21 verse
Every one had four faces apiece, and every one four wings ; and the likeness of the hands of a man was under their wings.

ארבעה ארבעה פנים לאחד וארבע כנפים לאחד ודמות ידי אדם תחת כנפיהם

Matthew 11:28 verse
Come unto me, all ye that labour and are heavy laden , and I will give you rest .

ΔΕΥΤΕ ΠΡΟς ΜΕ ΠΑΝΤΕς ΟΙ ΚΟΠΙΩΝΤΕς ΚΑΙ ΠΕΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΓΩ ΑΝΑΠΑΥΣΩ ΥΜΑς

Psalms 19:3 verse
There is no speech nor language, where their voice is not heard .

אינ־אמר ואין דברים בלי נשׁמע קולם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting