Search:ך -> ך

ך


ך hex:#1498;
Search Google:ך

Zero אפסGenesis 4:21 verse
And his brother's name was Jubal : he was the father of all such as handle the harp and organ.

ושׁם אחיו יובל הוא היה אבי כל־תפשׂ כנור ועוגב

2 Timothy 2:4 verse
No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life ; that he may please him who hath chosen him to be a soldier .

ΟΥΔΕΙς ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟς ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΤΑΙς ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑΙς ΙΝΑ ΤΩ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΑΝΤΙ ΑΡΕΣΗ

Psalms 112:6 verse
Surely he shall not be moved for ever : the righteous shall be in everlasting remembrance.

כי־לעולם לא־ימוט לזכר עולם יהיה צדיק

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting