Search:ך -> ך

ך


ך hex:#1498;
Search Google:ך

Zero אפסJeremiah 43:9 verse
Take great stones in thine hand, and hide them in the clay in the brickkiln, which is at the entry of Pharaoh's house in Tahpanhes, in the sight of the men of Judah ;

קח בידך אבנים גדלות וטמנתם במלט במלבן אשׁר בפתח בית־פרעה בתחפנחס לעיני אנשׁים יהודים

Jeremiah 36:25 verse
Nevertheless Elnathan and Delaiah and Gemariah had made intercession to the king that he would not burn the roll : but he would not hear them.

וגם אלנתן ודליהו וגמריהו הפגעו במלך לבלתי שׂרף את־המגלה ולא שׁמע אליהם

1 Kings 9:3 verse
And the LORD said unto him, I have heard thy prayer and thy supplication, that thou hast made before me: I have hallowed this house, which thou hast built , to put my name there for ever ; and mine eyes and mine heart shall be there perpetually.

ויאמר יהוה אליו שׁמעתי את־תפלתך ואת־תחנתך אשׁר התחננתה לפני הקדשׁתי את־הבית הזה אשׁר בנתה לשׂומ־שׁמי שׁם עד־עולם והיו עיני ולבי שׁם כל־הימים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting