Search:ך -> ך

ך


ך hex:#1498;
Search Google:ך

Zero אפסJob 24:24 verse
They are exalted for a little while, but are gone and brought low ; they are taken out of the way as all other, and cut off as the tops of the ears of corn.

רומו מעט ואיננו והמכו ככל יקפצון וכראשׁ שׁבלת ימלו

Psalms 101:3 verse
I will set no wicked thing before mine eyes : I hate the work of them that turn aside ; it shall not cleave to me.

לא־אשׁית לנגד עיני דבר־בליעל עשׂה־סטים שׂנאתי לא ידבק בי

1 Chronicles 11:21 verse
Of the three, he was more honourable than the two ; for he was their captain : howbeit he attained not to the first three.

מנ־השׁלושׁה בשׁנים נכבד ויהי להם לשׂר ועד־השׁלושׁה לא־בא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting