Search:ך -> ך

ך


ך hex:#1498;
Search Google:ך

Zero אפסIsaiah 23:3 verse
And by great waters the seed of Sihor, the harvest of the river, is her revenue ; and she is a mart of nations.

ובמים רבים זרע שׁחר קציר יאור תבואתה ותהי סחר גוים

Matthew 22:43 verse
He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying ,

ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙς ΠΩς ΟΥΝ ΔΑΥΙΔ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΚΑΛΕΙ ΑΥΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΛΕΓΩΝ

Exodus 5:21 verse
And they said unto them, The LORD look upon you, and judge ; because ye have made our savour to be abhorred in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of his servants, to put a sword in their hand to slay us.

ויאמרו אלהם ירא יהוה עליכם וישׁפט אשׁר הבאשׁתם את־ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת־חרב בידם להרגנו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting