Search:ך -> ך

ך


ך hex:#1498;
Search Google:ך

Zero אפסDeuteronomy 12:15 verse
Notwithstanding thou mayest kill and eat flesh in all thy gates, whatsoever thy soul lusteth after, according to the blessing of the LORD thy God which he hath given thee: the unclean and the clean may eat thereof, as of the roebuck, and as of the hart.

רק בכל־אות נפשׁך תזבח ואכלת בשׂר כברכת יהוה אלהיך אשׁר נתנ־לך בכל־שׁעריך הטמא והטהור יאכלנו כצבי וכאיל

Zechariah 11:12 verse
And I said unto them, If ye think good, give me my price ; and if not, forbear . So they weighed for my price thirty pieces of silver.

ואמר אליהם אמ־טוב בעיניכם הבו שׂכרי ואמ־לא חדלו וישׁקלו את־שׂכרי שׁלשׁים כסף

1 Chronicles 6:6 verse
And Uzzi begat Zerahiah, and Zerahiah begat Meraioth,

ועזי הוליד את־זרחיה וזרחיה הוליד את־מריות

footer