Search:ך -> ך

ך


ך hex:#1498;
Search Google:ך

Zero אפסEzra 9:2 verse
For they have taken of their daughters for themselves, and for their sons : so that the holy seed have mingled themselves with the people of those lands : yea, the hand of the princes and rulers hath been chief in this trespass.

כי־נשׂאו מבנתיהם להם ולבניהם והתערבו זרע הקדשׁ בעמי הארצות ויד השׂרים והסגנים היתה במעל הזה ראשׁונה

Hebrews 9:4 verse
Which had the golden censer, and the ark of the covenant overlaid round about with gold, wherein was the golden pot that had manna, and Aaron's rod that budded , and the tables of the covenant ;

ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΧΟΥΣΑ ΨΥΜΙΑΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟΝ ΤΗς ΔΙΑΨΗΚΗς ΠΕΡΙΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΗΝ ΠΑΝΤΟΨΕΝ ΧΡΥΣΙΩ ΕΝ Η ΣΤΑΜΝΟς ΧΡΥΣΗ ΕΧΟΥΣΑ ΤΟ ΜΑΝΝΑ ΚΑΙ Η ΡΑΒΔΟς ΑΑΡΩΝ Η ΒΛΑΣΤΗΣΑΣΑ ΚΑΙ ΑΙ ΠΛΑΚΕς ΤΗς ΔΙΑΨΗΚΗς

1 Chronicles 4:38 verse
These mentioned by their names were princes in their families : and the house of their fathers increased greatly.

אלה הבאים בשׁמות נשׂיאים במשׁפחותם ובית אבותיהם פרצו לרוב

footer