Search:מִנְחָה -> מִנְחָה

מִנְחָה


מ ִ נ ְ ח ָ ה hex:#1502;#1460;#1504;#1456;#1495;#1464;#1492;
Search Google:מִנְחָה

Zero אפסLeviticus 13:35 verse
But if the scall spread much in the skin after his cleansing ;

ואמ־פשׂה יפשׂה הנתק בעור אחרי טהרתו

Proverbs 22:26 verse
Be not thou one of them that strike hands, or of them that are sureties for debts.

אל־תהי בתקעי־כף בערבים משׁאות

Job 39:23 verse
The quiver rattleth against him, the glittering spear and the shield.

עליו תרנה אשׁפה להב חנית וכידון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting