Search:ן -> ן

ן


ן hex:#1503;
Search Google:ן

Zero אפסEzekiel 47:6 verse
And he said unto me, Son of man, hast thou seen this? Then he brought me, and caused me to return to the brink of the river.

ויאמר אלי הראית בנ־אדם ויולכני וישׁבני שׂפת הנחל

Leviticus 7:20 verse
But the soul that eateth of the flesh of the sacrifice of peace offerings, that pertain unto the LORD, having his uncleanness upon him, even that soul shall be cut off from his people.

והנפשׁ אשׁר־תאכל בשׂר מזבח השׁלמים אשׁר ליהוה וטמאתו עליו ונכרתה הנפשׁ ההוא מעמיה

2 Chronicles 10:14 verse
And answered them after the advice of the young men, saying , My father made your yoke heavy , but I will add thereto: my father chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions.

וידבר אלהם כעצת הילדים לאמר אכביד את־עלכם ואני אסיף עליו אבי יסר אתכם בשׁוטים ואני בעקרבים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting