Search:ן -> ן

ן


ן hex:#1503;
Search Google:ן

Zero אפסHaggai 1:13 verse
Then spake Haggai the LORD'S messenger in the LORD'S message unto the people, saying , I am with you, saith the LORD.

ויאמר חגי מלאך יהוה במלאכות יהוה לעם לאמר אני אתכם נאמ־יהוה

1 Samuel 20:41 verse
And as soon as the lad was gone , David arose out of a place toward the south, and fell on his face to the ground, and bowed himself three times : and they kissed one another, and wept one with another, until David exceeded .

הנער בא ודוד קם מאצל הנגב ויפל לאפיו ארצה וישׁתחו שׁלשׁ פעמים וישׁקו אישׁ את־רעהו ויבכו אישׁ את־רעהו עד־דוד הגדיל

1 Samuel 30:24 verse
For who will hearken unto you in this matter ? but as his part is that goeth down to the battle, so shall his part be that tarrieth by the stuff : they shall part alike.

ומי ישׁמע לכם לדבר הזה כי כחלק הירד במלחמה וכחלק הישׁב על־הכלים יחדו יחלקו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting