Search:ן -> ן

ן


ן hex:#1503;
Search Google:ן

Zero אפסProverbs 23:1 verse
When thou sittest to eat with a ruler , consider diligently what is before thee:

כי־תשׁב ללחום את־מושׁל בין תבין את־אשׁר לפניך

Hebrews 2:4 verse
God also bearing them witness , both with signs and wonders, and with divers miracles, and gifts of the Holy Ghost, according to his own will ?

ΣΥΝΕΠΙΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΟς ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΣΗΜΕΙΟΙς ΤΕ ΚΑΙ ΤΕΡΑΣΙΝ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΑΙς ΔΥΝΑΜΕΣΙΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟς ΑΓΙΟΥ ΜΕΡΙΣΜΟΙς ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΥ ΨΕΛΗΣΙΝ

2 Chronicles 20:4 verse
And Judah gathered themselves together , to ask help of the LORD : even out of all the cities of Judah they came to seek the LORD.

ויקבצו יהודה לבקשׁ מיהוה גם מכל־ערי יהודה באו לבקשׁ את־יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting