Search:ן -> ן

ן


ן hex:#1503;
Search Google:ן

Zero אפס1 Chronicles 21:24 verse
And king David said to Ornan, Nay; but I will verily buy it for the full price : for I will not take that which is thine for the LORD, nor offer burnt offerings without cost.

ויאמר המלך דויד לארנן לא כי־קנה אקנה בכסף מלא כי לא־אשׂא אשׁר־לך ליהוה והעלות עולה חנם

Deuteronomy 26:13 verse
Then thou shalt say before the LORD thy God, I have brought away the hallowed things out of mine house, and also have given them unto the Levite, and unto the stranger, to the fatherless, and to the widow, according to all thy commandments which thou hast commanded me: I have not transgressed thy commandments, neither have I forgotten them:

ואמרת לפני יהוה אלהיך בערתי הקדשׁ מנ־הבית וגם נתתיו ללוי ולגר ליתום ולאלמנה ככל־מצותך אשׁר צויתני לא־עברתי ממצותיך ולא שׁכחתי

1 John 3:11 verse
For this is the message that ye heard from the beginning, that we should love one another.

ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΗΝ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΑΠ ΑΡΧΗς ΙΝΑ ΑΓΑΠΩΜΕΝ ΑΛΛΗΛΟΥς

footer