Search:ן -> ן

ן


ן hex:#1503;
Search Google:ן

Zero אפסJames 2:22 verse
Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect ?

ΒΛΕΠΕΙς ΟΤΙ Η ΠΙΣΤΙς ΣΥΝΗΡΓΕΙ ΤΟΙς ΕΡΓΟΙς ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Η ΠΙΣΤΙς ΕΤΕΛΕΙΩΨΗ

Jeremiah 31:37 verse
Thus saith the LORD ; If heaven above can be measured , and the foundations of the earth searched out beneath, I will also cast off all the seed of Israel for all that they have done , saith the LORD.

כה אמר יהוה אמ־ימדו שׁמים מלמעלה ויחקרו מוסדי־ארץ למטה גמ־אני אמאס בכל־זרע ישׂראל על־כל־אשׁר עשׂו נאמ־יהוה

2 Kings 23:18 verse
And he said , Let him alone ; let no man move his bones. So they let his bones alone , with the bones of the prophet that came out of Samaria.

ויאמר הניחו לו אישׁ אל־ינע עצמתיו וימלטו עצמתיו את עצמות הנביא אשׁר־בא משׁמרון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting