Search:ן -> ן

ן


ן hex:#1503;
Search Google:ן

Zero אפסEzekiel 23:22 verse
Therefore, O Aholibah, thus saith the Lord GOD ; Behold, I will raise up thy lovers against thee, from whom thy mind is alienated , and I will bring them against thee on every side ;

לכן אהליבה כה־אמר אדני יהוה הנני מעיר את־מאהביך עליך את אשׁר־נקעה נפשׁך מהם והבאתים עליך מסביב

Joshua 21:30 verse
And out of the tribe of Asher, Mishal with her suburbs, Abdon with her suburbs,

וממטה אשׁר את־משׁאל ואת־מגרשׁה את־עבדון ואת־מגרשׁה

Micah 3:5 verse
Thus saith the LORD concerning the prophets that make my people err , that bite with their teeth, and cry , Peace ; and he that putteth not into their mouths, they even prepare war against him.

כה אמר יהוה על־הנביאים המתעים את־עמי הנשׁכים בשׁניהם וקראו שׁלום ואשׁר לא־יתן על־פיהם וקדשׁו עליו מלחמה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting