Search:נ -> נ

נ


נ hex:#1504;
Search Google:נ

Zero אפס2 Kings 9:4 verse
So the young man, even the young man the prophet, went to Ramothgilead .

וילך הנער הנער הנביא רמת גלעד

Exodus 29:10 verse
And thou shalt cause a bullock to be brought before the tabernacle of the congregation : and Aaron and his sons shall put their hands upon the head of the bullock.

והקרבת את־הפר לפני אהל מועד וסמך אהרן ובניו את־ידיהם על־ראשׁ הפר

Psalms 123:4 verse
Our soul is exceedingly filled with the scorning of those that are at ease, and with the contempt of the proud .

רבת שׂבעה־לה נפשׁנו הלעג השׁאננים הבוז לגאיונם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting