Search:נ -> נ

נ


נ hex:#1504;
Search Google:נ

Zero אפסDeuteronomy 14:6 verse
And every beast that parteth the hoof, and cleaveth the cleft into two claws, and cheweth the cud among the beasts, that ye shall eat .

וכל־בהמה מפרסת פרסה ושׁסעת שׁסע שׁתי פרסות מעלת גרה בבהמה אתה תאכלו

1 Corinthians 2:16 verse
For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him ? But we have the mind of Christ.

ΤΙς ΓΑΡ ΕΓΝΩ ΝΟΥΝ ΚΥΡΙΟΥ Ος ΣΥΜΒΙΒΑΣΕΙ ΑΥΤΟΝ ΗΜΕΙς ΔΕ ΝΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΧΟΜΕΝ

Genesis 10:6 verse
And the sons of Ham ; Cush, and Mizraim, and Phut, and Canaan.

ובני חם כושׁ ומצרים ופוט וכנען

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting