Search:נ -> נ

נ


נ hex:#1504;
Search Google:נ

Zero אפס2 Samuel 2:17 verse
And there was a very sore battle that day ; and Abner was beaten , and the men of Israel, before the servants of David.

ותהי המלחמה קשׁה עד־מאד ביום ההוא וינגף אבנר ואנשׁי ישׂראל לפני עבדי דוד

Job 20:14 verse
Yet his meat in his bowels is turned , it is the gall of asps within him.

לחמו במעיו נהפך מרורת פתנים בקרבו

1 Corinthians 12:1 verse
Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant .

ΠΕΡΙ ΔΕ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΥ ΨΕΛΩ ΥΜΑς ΑΓΝΟΕΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting