Search:נ -> נ

נ


נ hex:#1504;
Search Google:נ

Zero אפסActs 24:4 verse
Notwithstanding, that I be not further tedious unto thee, I pray thee that thou wouldest hear us of thy clemency a few words.

ΙΝΑ ΔΕ ΜΗ ΕΠΙ ΠΛΕΙΟΝ ΣΕ ΕΓΚΟΠΤΩ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΚΟΥΣΑΙ ΣΕ ΗΜΩΝ ΣΥΝΤΟΜΩς ΤΗ ΣΗ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑ

2 Kings 9:3 verse
Then take the box of oil, and pour it on his head, and say , Thus saith the LORD, I have anointed thee king over Israel. Then open the door, and flee , and tarry not.

ולקחת פכ־השׁמן ויצקת על־ראשׁו ואמרת כה־אמר יהוה משׁחתיך למלך אל־ישׂראל ופתחת הדלת ונסתה ולא תחכה

Job 29:4 verse
As I was in the days of my youth, when the secret of God was upon my tabernacle ;

כאשׁר הייתי בימי חרפי בסוד אלוה עלי אהלי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting