Search:נ -> נ

נ


נ hex:#1504;
Search Google:נ

Zero אפסEsther 8:8 verse
Write ye also for the Jews, as it liketh you, in the king's name, and seal it with the king's ring : for the writing which is written in the king's name, and sealed with the king's ring, may no man reverse .

ואתם כתבו על־היהודים כטוב בעיניכם בשׁם המלך וחתמו בטבעת המלך כי־כתב אשׁר־נכתב בשׁמ־המלך ונחתום בטבעת המלך אין להשׁיב

Nehemiah 10:5 verse
Harim, Meremoth, Obadiah,

חרם מרמות עבדיה

2 Chronicles 8:2 verse
That the cities which Huram had restored to Solomon, Solomon built them, and caused the children of Israel to dwell there.

והערים אשׁר נתן חורם לשׁלמה בנה שׁלמה אתם ויושׁב שׁם את־בני ישׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting