Search:ν -> Ν

ν


ν hex:#957;
Search Google:ν

Zero אפס1 Samuel 6:19 verse
And he smote the men of Bethshemesh, because they had looked into the ark of the LORD, even he smote of the people fifty thousand and threescore and ten men : and the people lamented , because the LORD had smitten many of the people with a great slaughter.

ויך באנשׁי בית־שׁמשׁ כי ראו בארון יהוה ויך בעם שׁבעים אישׁ חמשׁים אלף אישׁ ויתאבלו העם כי־הכה יהוה בעם מכה גדולה

Genesis 5:26 verse
And Methuselah lived after he begat Lamech seven hundred eighty and two years, and begat sons and daughters :

ויחי מתושׁלח אחרי הולידו את־למך שׁתים ושׁמונים שׁנה ושׁבע מאות שׁנה ויולד בנים ובנות

Acts 28:26 verse
Saying , Go unto this people, and say , Hearing ye shall hear , and shall not understand ; and seeing ye shall see , and not perceive :

ΛΕΓΩΝ ΠΟΡΕΥΨΗΤΙ ΠΡΟς ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΟΥΤΟΝ ΚΑΙ ΕΙΠΟΝ ΑΚΟΗ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΚΑΙ ΟΥ ΜΗ ΣΥΝΗΤΕ ΚΑΙ ΒΛΕΠΟΝΤΕς ΒΛΕΘΕΤΕ ΚΑΙ ΟΥ ΜΗ ΙΔΗΤΕ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting