Search:ν -> Ν

ν


ν hex:#957;
Search Google:ν

Zero אפסPsalms 118:17 verse
I shall not die , but live , and declare the works of the LORD.

לא אמות כי־אחיה ואספר מעשׂי יה

1 Samuel 17:20 verse
And David rose up early in the morning, and left the sheep with a keeper , and took , and went , as Jesse had commanded him; and he came to the trench, as the host was going forth to the fight, and shouted for the battle.

וישׁכם דוד בבקר ויטשׁ את־הצאן על־שׁמר וישׂא וילך כאשׁר צוהו ישׁי ויבא המעגלה והחיל היצא אל־המערכה והרעו במלחמה

2 Chronicles 14:8 verse
And Asa had an army of men that bare targets and spears, out of Judah three hundred thousand ; and out of Benjamin, that bare shields and drew bows, two hundred and fourscore thousand : all these were mighty men of valour.

ויהי לאסא חיל נשׂא צנה ורמח מיהודה שׁלשׁ מאות אלף ומבנימן נשׂאי מגן ודרכי קשׁת מאתים ושׁמונים אלף כל־אלה גבורי חיל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting