Search:ν -> Ν

ν


ν hex:#957;
Search Google:ν

Zero אפסIsaiah 65:15 verse
And ye shall leave your name for a curse unto my chosen : for the Lord GOD shall slay thee, and call his servants by another name :

והנחתם שׁמכם לשׁבועה לבחירי והמיתך אדני יהוה ולעבדיו יקרא שׁם אחר

1 Chronicles 22:11 verse
Now, my son, the LORD be with thee; and prosper thou, and build the house of the LORD thy God, as he hath said of thee.

עתה בני יהי יהוה עמך והצלחת ובנית בית יהוה אלהיך כאשׁר דבר עליך

Leviticus 19:19 verse
Ye shall keep my statutes. Thou shalt not let thy cattle gender with a diverse kind : thou shalt not sow thy field with mingled seed : neither shall a garment mingled of linen and woollen come upon thee.

את־חקתי תשׁמרו בהמתך לא־תרביע כלאים שׂדך לא־תזרע כלאים ובגד כלאים שׁעטנז לא יעלה עליך

footer