Search:ν -> Ν

ν


ν hex:#957;
Search Google:ν

Zero אפסIsaiah 29:23 verse
But when he seeth his children, the work of mine hands, in the midst of him, they shall sanctify my name, and sanctify the Holy One of Jacob, and shall fear the God of Israel.

כי בראתו ילדיו מעשׂה ידי בקרבו יקדישׁו שׁמי והקדישׁו את־קדושׁ יעקב ואת־אלהי ישׂראל יעריצו

Malachi 1:2 verse
I have loved you, saith the LORD. Yet ye say , Wherein hast thou loved us? Was not Esau Jacob's brother ? saith the LORD : yet I loved Jacob,

אהבתי אתכם אמר יהוה ואמרתם במה אהבתנו הלוא־אח עשׂו ליעקב נאמ־יהוה ואהב את־יעקב

Jeremiah 36:4 verse
Then Jeremiah called Baruch the son of Neriah : and Baruch wrote from the mouth of Jeremiah all the words of the LORD, which he had spoken unto him, upon a roll of a book.

ויקרא ירמיהו את־ברוך בנ־נריה ויכתב ברוך מפי ירמיהו את כל־דברי יהוה אשׁר־דבר אליו על־מגלת־ספר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting