Search:ν -> Ν

ν


ν hex:#957;
Search Google:ν

Zero אפס1 John 2:14 verse
I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.

ΕΓΡΑΘΑ ΥΜΙΝ ΠΑΤΕΡΕς ΟΤΙ ΕΓΝΩΚΑΤΕ ΤΟΝ ΑΠ ΑΡΧΗς ΕΓΡΑΘΑ ΥΜΙΝ ΝΕΑΝΙΣΚΟΙ ΟΤΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΕΣΤΕ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟς ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΕΝ ΥΜΙΝ ΜΕΝΕΙ ΚΑΙ ΝΕΝΙΚΗΚΑΤΕ ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟΝ

Isaiah 47:9 verse
But these two things shall come to thee in a moment in one day, the loss of children, and widowhood : they shall come upon thee in their perfection for the multitude of thy sorceries, and for the great abundance of thine enchantments.

ותבאנה לך שׁתי־אלה רגע ביום אחד שׁכול ואלמן כתמם באו עליך ברב כשׁפיך בעצמת חבריך מאד

Daniel 2:46 verse
Then the king Nebuchadnezzar fell upon his face, and worshipped Daniel, and commanded that they should offer an oblation and sweet odours unto him.

באדין מלכא נבוכדנצר נפל על־אנפוהי ולדניאל סגד ומנחה וניחחין אמר לנסכה לה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting