Search:ν -> Ν

ν


ν hex:#957;
Search Google:ν

Zero אפסJob 19:4 verse
And be it indeed that I have erred , mine error remaineth with myself.

ואפ־אמנם שׁגיתי אתי תלין משׁוגתי

1 Chronicles 7:1 verse
Now the sons of Issachar were, Tola, and Puah, Jashub, and Shimron, four.

ולבני ישׂשׁכר תולע ופואה ישׁיב ושׁמרון ארבעה

Psalms 118:10 verse
All nations compassed me about : but in the name of the LORD will I destroy them.

כל־גוים סבבוני בשׁם יהוה כי אמילם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting