Search:ν -> Ν

ν


ν hex:#957;
Search Google:ν

Zero אפס1 Chronicles 1:45 verse
And when Jobab was dead , Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.

וימת יובב וימלך תחתיו חושׁם מארץ התימני

Isaiah 1:27 verse
Zion shall be redeemed with judgment, and her converts with righteousness.

ציון במשׁפט תפדה ושׁביה בצדקה

Genesis 31:25 verse
Then Laban overtook Jacob. Now Jacob had pitched his tent in the mount : and Laban with his brethren pitched in the mount of Gilead.

וישׂג לבן את־יעקב ויעקב תקע את־אהלו בהר ולבן תקע את־אחיו בהר הגלעד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting