Search:ν -> Ν

ν


ν hex:#957;
Search Google:ν

Zero אפסHosea 11:4 verse
I drew them with cords of a man, with bands of love : and I was to them as they that take off the yoke on their jaws, and I laid meat unto them.

בחבלי אדם אמשׁכם בעבתות אהבה ואהיה להם כמרימי על על לחיהם ואט אליו אוכיל

Ezekiel 16:49 verse
Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom, pride, fulness of bread, and abundance of idleness was in her and in her daughters, neither did she strengthen the hand of the poor and needy.

הנה־זה היה עון סדם אחותך גאון שׂבעת־לחם ושׁלות השׁקט היה לה ולבנותיה ויד־עני ואביון לא החזיקה

Genesis 5:30 verse
And Lamech lived after he begat Noah five hundred ninety and five years, and begat sons and daughters :

ויחי־למך אחרי הולידו את־נח חמשׁ ותשׁעים שׁנה וחמשׁ מאת שׁנה ויולד בנים ובנות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting