Search:ש -> ש

ש


ש hex:#1513;
Search Google:ש

Zero אפס1 Samuel 17:6 verse
And he had greaves of brass upon his legs, and a target of brass between his shoulders.

ומצחת נחשׁת על־רגליו וכידון נחשׁת בין כתפיו

Jude 1:17 verse
But, beloved, remember ye the words which were spoken before of the apostles of our Lord Jesus Christ ;

ΥΜΕΙς ΔΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΝΗΣΨΗΤΕ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΙΡΗΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Isaiah 58:10 verse
And if thou draw out thy soul to the hungry, and satisfy the afflicted soul ; then shall thy light rise in obscurity, and thy darkness be as the noonday :

ותפק לרעב נפשׁך ונפשׁ נענה תשׂביע וזרח בחשׁך אורך ואפלתך כצהרים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting