Search:ש -> ש

ש


ש hex:#1513;
Search Google:ש

Zero אפס1 Kings 1:35 verse
Then ye shall come up after him, that he may come and sit upon my throne ; for he shall be king in my stead: and I have appointed him to be ruler over Israel and over Judah.

ועליתם אחריו ובא וישׁב על־כסאי והוא ימלך תחתי ואתו צויתי להיות נגיד על־ישׂראל ועל־יהודה

2 Chronicles 20:32 verse
And he walked in the way of Asa his father, and departed not from it, doing that which was right in the sight of the LORD.

וילך בדרך אביו אסא ולא־סר ממנה לעשׂות הישׁר בעיני יהוה

Proverbs 24:3 verse
Through wisdom is an house builded ; and by understanding it is established :

בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting