Search:ש -> ש

ש


ש hex:#1513;
Search Google:ש

Zero אפסLuke 1:4 verse
That thou mightest know the certainty of those things, wherein thou hast been instructed .

ΙΝΑ ΕΠΙΓΝΩς ΠΕΡΙ ΩΝ ΚΑΤΗΧΗΨΗς ΛΟΓΩΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ

Genesis 22:12 verse
And he said , Lay not thine hand upon the lad, neither do thou any thing unto him: for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me.

ויאמר אל־תשׁלח ידך אל־הנער ואל־תעשׂ לו מאומה כי עתה ידעתי כי־ירא אלהים אתה ולא חשׂכת את־בנך את־יחידך ממני

Jeremiah 2:23 verse
How canst thou say , I am not polluted , I have not gone after Baalim ? see thy way in the valley, know what thou hast done : thou art a swift dromedary traversing her ways ;

איך תאמרי לא נטמאתי אחרי הבעלים לא הלכתי ראי דרכך בגיא דעי מה עשׂית בכרה קלה משׂרכת דרכיה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting