Search:ש -> ש

ש


ש hex:#1513;
Search Google:ש

Zero אפס1 Timothy 1:7 verse
Desiring to be teachers of the law ; understanding neither what they say , nor whereof they affirm .

ΨΕΛΟΝΤΕς ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΗ ΝΟΟΥΝΤΕς ΜΗΤΕ Α ΛΕΓΟΥΣΙΝ ΜΗΤΕ ΠΕΡΙ ΤΙΝΩΝ ΔΙΑΒΕΒΑΙΟΥΝΤΑΙ

2 Kings 1:5 verse
And when the messengers turned back unto him, he said unto them, Why are ye now turned back ?

וישׁובו המלאכים אליו ויאמר אליהם מה־זה שׁבתם

Deuteronomy 1:41 verse
Then ye answered and said unto me, We have sinned against the LORD, we will go up and fight , according to all that the LORD our God commanded us. And when ye had girded on every man his weapons of war, ye were ready to go up into the hill.

ותענו ותאמרו אלי חטאנו ליהוה אנחנו נעלה ונלחמנו ככל אשׁר־צונו יהוה אלהינו ותחגרו אישׁ את־כלי מלחמתו ותהינו לעלת ההרה

footer