Search:ש -> ש

ש


ש hex:#1513;
Search Google:ש

Zero אפס1 Samuel 12:15 verse
But if ye will not obey the voice of the LORD, but rebel against the commandment of the LORD, then shall the hand of the LORD be against you, as it was against your fathers.

ואמ־לא תשׁמעו בקול יהוה ומריתם את־פי יהוה והיתה יד־יהוה בכם ובאבתיכם

Genesis 13:11 verse
Then Lot chose him all the plain of Jordan ; and Lot journeyed east : and they separated themselves the one from the other.

ויבחר־לו לוט את כל־ככר הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו אישׁ מעל אחיו

Nehemiah 8:17 verse
And all the congregation of them that were come again out of the captivity made booths, and sat under the booths : for since the days of Jeshua the son of Nun unto that day had not the children of Israel done so . And there was very great gladness.

ויעשׂו כל־הקהל השׁבים מנ־השׁבי סכות וישׁבו בסכות כי לא־עשׂו מימי ישׁוע בנ־נון כן בני ישׂראל עד היום ההוא ותהי שׂמחה גדולה מאד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting