Search:ש -> ש

ש


ש hex:#1513;
Search Google:ש

Zero אפסJeremiah 23:5 verse
Behold, the days come , saith the LORD, that I will raise unto David a righteous Branch, and a King shall reign and prosper , and shall execute judgment and justice in the earth.

הנה ימים באים נאמ־יהוה והקמתי לדוד צמח צדיק ומלך מלך והשׂכיל ועשׂה משׁפט וצדקה בארץ

Proverbs 31:8 verse
Open thy mouth for the dumb in the cause of all such as are appointed to destruction.

פתח־פיך לאלם אל־דין כל־בני חלוף

Psalms 145:9 verse
The LORD is good to all: and his tender mercies are over all his works.

טוב־יהוה לכל ורחמיו על־כל־מעשׂיו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting