Search:ש -> ש

ש


ש hex:#1513;
Search Google:ש

Zero אפסLamentations 3:26 verse
It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the LORD.

טוב ויחיל ודומם לתשׁועת יהוה

Genesis 6:6 verse
And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart.

וינחם יהוה כי־עשׂה את־האדם בארץ ויתעצב אל־לבו

Exodus 27:13 verse
And the breadth of the court on the east side eastward shall be fifty cubits.

ורחב החצר לפאת קדמה מזרחה חמשׁים אמה

footer