Search:ψ -> Ψ

ψ


ψ hex:#968;
Search Google:ψ

Zero אפסHosea 2:6 verse
Therefore, behold, I will hedge up thy way with thorns, and make a wall, that she shall not find her paths.

לכן הנני־שׂך את־דרכך בסירים וגדרתי את־גדרה ונתיבותיה לא תמצא

Ezekiel 23:13 verse
Then I saw that she was defiled , that they took both one way,

וארא כי נטמאה דרך אחד לשׁתיהן

John 11:2 verse

ΗΝ ΔΕ ΜΑΡΙΑΜ Η ΑΛΕΙΘΑΣΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ ΜΥΡΩ ΚΑΙ ΕΚΜΑΞΑΣΑ ΤΟΥς ΠΟΔΑς ΑΥΤΟΥ ΤΑΙς ΨΡΙΞΙΝ ΑΥΤΗς Ης Ο ΑΔΕΛΦΟς ΛΑΖΑΡΟς ΗΣΨΕΝΕΙ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting