Search:ψ -> Ψ

ψ


ψ hex:#968;
Search Google:ψ

Zero אפסNumbers 1:4 verse
And with you there shall be a man of every tribe ; every one head of the house of his fathers.

ואתכם יהיו אישׁ אישׁ למטה אישׁ ראשׁ לבית־אבתיו הוא

Revelation 9:20 verse
And the rest of the men which were not killed by these plagues yet repented not of the works of their hands, that they should not worship devils, and idols of gold, and silver, and brass, and stone, and of wood : which neither can see , nor hear , nor walk :

ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΤΩΝ ΑΝΨΡΩΠΩΝ ΟΙ ΟΥΚ ΑΠΕΚΤΑΝΨΗΣΑΝ ΕΝ ΤΑΙς ΠΛΗΓΑΙς ΤΑΥΤΑΙς ΟΥ ΜΕΤΕΝΟΗΣΑΝ ΕΚ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΩΝ ΑΥΤΩΝ ΙΝΑ ΜΗ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΣΙΝ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΩΛΑ ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΓΥΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΛΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΨΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ Α ΟΥΤΕ ΒΛΕΠΕΙΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΚΟΥΕΙΝ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΠΑΤΕΙΝ

Ezra 10:25 verse
Moreover of Israel : of the sons of Parosh ; Ramiah, and Jeziah, and Malchiah, and Miamin, and Eleazar, and Malchijah, and Benaiah.

ומישׂראל מבני פרעשׁ רמיה ויזיה ומלכיה ומימן ואלעזר ומלכיה ובניה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting