Search:ψ -> Ψ

ψ


ψ hex:#968;
Search Google:ψ

Zero אפסJohn 8:10 verse
When Jesus had lifted up himself , and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers ? hath no man condemned thee ?

ΑΝΑΚΥΘΑς ΔΕ Ο ΙΗΣΟΥς ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΗ ΓΥΝΑΙ ΠΟΥ ΕΙΣΙΝ ΟΥΔΕΙς ΣΕ ΚΑΤΕΚΡΙΝΕΝ

1 Samuel 24:15 verse
The LORD therefore be judge, and judge between me and thee, and see , and plead my cause, and deliver me out of thine hand.

והיה יהוה לדין ושׁפט ביני ובינך וירא וירב את־ריבי וישׁפטני מידך

Deuteronomy 31:3 verse
The LORD thy God, he will go over before thee, and he will destroy these nations from before thee, and thou shalt possess them: and Joshua, he shall go over before thee, as the LORD hath said .

יהוה אלהיך הוא עבר לפניך הוא־ישׁמיד את־הגוים האלה מלפניך וירשׁתם יהושׁע הוא עבר לפניך כאשׁר דבר יהוה

footer