Search:ψ -> Ψ

ψ


ψ hex:#968;
Search Google:ψ

Zero אפסEzekiel 20:38 verse
And I will purge out from among you the rebels , and them that transgress against me: I will bring them forth out of the country where they sojourn, and they shall not enter into the land of Israel : and ye shall know that I am the LORD.

וברותי מכם המרדים והפושׁעים בי מארץ מגוריהם אוציא אותם ואל־אדמת ישׂראל לא יבוא וידעתם כי־אני יהוה

Isaiah 28:14 verse
Wherefore hear the word of the LORD, ye scornful men, that rule this people which is in Jerusalem.

לכן שׁמעו דבר־יהוה אנשׁי לצון משׁלי העם הזה אשׁר בירושׁלם

Song of Solomon 4:1 verse
Behold, thou art fair, my love ; behold, thou art fair ; thou hast doves ' eyes within thy locks : thy hair is as a flock of goats, that appear from mount Gilead.

הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שׂערך כעדר העזים שׁגלשׁו מהר גלעד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting