Search:ψ -> Ψ

ψ


ψ hex:#968;
Search Google:ψ

Zero אפס1 Chronicles 16:38 verse
And Obededom with their brethren, threescore and eight ; Obededom also the son of Jeduthun and Hosah to be porters :

ועבד אדם ואחיהם שׁשׁים ושׁמונה ועבד אדם בנ־ידיתון וחסה לשׁערים

Isaiah 37:20 verse
Now therefore, O LORD our God, save us from his hand, that all the kingdoms of the earth may know that thou art the LORD, even thou only.

ועתה יהוה אלהינו הושׁיענו מידו וידעו כל־ממלכות הארץ כי־אתה יהוה לבדך

Amos 5:20 verse
Shall not the day of the LORD be darkness, and not light ? even very dark, and no brightness in it?

הלא־חשׁך יום יהוה ולא־אור ואפל ולא־נגה לו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting