7603

7603 -שְׂאֹר -s'or -seh-ore'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

שְׂאֹר
שְׂאֹר

number - 7603
orig_word - שְׂאֹר
word_orig - from (07604)
translit - s'or
tdnt - TWOT - 2229a
phonetic - seh-ore'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - from «07604»; barm or yeast-cake (as swelling by fermentation):--leaven.
IPD_def -
 1. leaven

English -
letter - s
data - {"def":{"short":"barm or yeast-cake (as swelling by fermentation)","long":["leaven"]},"deriv":"from H7604","pronun":{"ipa":"ɬɛ̆ˈʔor","ipa_mod":"sɛ̆ˈʔo̞wʁ","sbl":"śĕʾōr","dic":"seh-ORE","dic_mod":"seh-ORE"}}
usages - leaven
**************
id - 8152
strongs - 7603
base_word - שְׂאֹר
data - {"def":{"short":"barm or yeast-cake (as swelling by fermentation)","long":["leaven"]},"deriv":"from H7604","pronun":{"ipa":"ɬɛ̆ˈʔor","ipa_mod":"sɛ̆ˈʔo̞wʁ","sbl":"śĕʾōr","dic":"seh-ORE","dic_mod":"seh-ORE"}}
usage - leaven
part_of_speech - n-m
Strong's Search

שְׂאֹר
שְׂאֹר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:7603

strongscsv:שְׂאֹר
ש ׂ ְ א ֹ ר
s
[" s "]
[" s "]
eʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
or
[" r "]
[" r "]
#1513;#1474;#1456;#1488;#1465;#1512;
u+05e9u+05c2u+05b0u+05d0u+05b9u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:שְׂאֹר
ש ׂ ְ א ֹ ר
s
[" s "]
[" s "]
eʼ
[" a i e o "]
[" a o i e C Y "]
or
[" r "]
[" r "]
#1513;#1474;#1456;#1488;#1465;#1512;
u+05e9u+05c2u+05b0u+05d0u+05b9u+05e8

Search:שְׂאֹר -> שְׂאֹר

שְׂאֹר


 1. [ש]
  [ש] [" s "] s /s/ gothic sauil 𐍃 (𐍃) - Σ Σ /s/ grk: Σ (Σ) - ς Σ /s/ grk: ς (ς) - σ Σ /s/ grk: σ (σ) - ψ Ψ /ps/ grk: ψ (ψ) - ס ס /s/ hebrew ס (ס) - ש ש /s/ hebrew ש (ש) -
 2. [ׂ]
  [ׂ] ׂ
  ׂ
  #1474;
  u+05c2
 3. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [א]
  [א] [" a i e o "] ʼ א א /ʼ/ hebrew א (א) -
 5. [ֹ]
  [ֹ] ֹ o /o/ gothic othal 𐍉 (𐍉) - Ο Ο /o/ grk: Ο (Ο) - ο Ο /o/ grk: ο (ο) - ό Ό /o/ grk: ό (ό) - ὀ Ὀ /o/ grk: ὀ (ὀ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὄ Ὄ /o/ grk: ὄ (ὄ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - Ὀ Ὀ /o/ grk: Ὀ (Ὀ) - Ω Ω /o/ grk: Ω (Ω) - ω Ω /o/ grk: ω (ω) - ώ Ώ /o/ grk: ώ (ώ) - ὠ Ὠ /o/ grk: ὠ (ὠ) - ὡ Ὡ /ho/ grk: ὡ (ὡ) - ὢ Ὢ /o/ grk: ὢ (ὢ) - ὤ Ὤ /o/ grk: ὤ (ὤ) - ὥ Ὥ /ho/ grk: ὥ (ὥ) - ὦ Ὦ /o/ grk: ὦ (ὦ) - ὧ Ὧ /ho/ grk: ὧ (ὧ) - Ὠ Ὠ /o/ grk: Ὠ (Ὠ) - Ὡ Ὡ /ho/ grk: Ὡ (Ὡ) - ᾠ ᾨ /oi/ grk: ᾠ (ᾠ) - ῳ ῼ /oi/ grk: ῳ (ῳ) - ῴ ῴ /oi/ grk: ῴ (ῴ) - ῶ ῶ /o/ grk: ῶ (ῶ) -
 6. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
שְׂאֹר ~= /seʼor/
Search Google:שְׂאֹר

Search:7603 -> 7603

7603


 1. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [3]
  [3] numwd: Three - שלושה
7603 ~= /7603/ numwd: Seven Thousand Six Hundred Three - שבעה אלפים שש-מאות ושלושה
Search Google:7603footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting