Search:σ -> Σ

σ


σ hex:#963;
Search Google:σ

Zero אפסProverbs 31:18 verse
She perceiveth that her merchandise is good : her candle goeth not out by night.

טעמה כי־טוב סחרה לא־יכבה בליל נרה

Acts 17:19 verse
And they took him, and brought him unto Areopagus, saying , May we know what this new doctrine, whereof thou speakest , is?

ΕΠΙΛΑΒΟΜΕΝΟΙ ΔΕ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΝ ΑΡΕΙΟΝ ΠΑΓΟΝ ΗΓΑΓΟΝ ΛΕΓΟΝΤΕς ΔΥΝΑΜΕΨΑ ΓΝΩΝΑΙ ΤΙς Η ΚΑΙΝΗ ΑΥΤΗ Η ΥΠΟ ΣΟΥ ΛΑΛΟΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΧΗ

Mark 6:31 verse
And he said unto them, Come ye yourselves apart into a desert place, and rest a while : for there were many coming and going , and they had no leisure so much as to eat .

ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ ΑΥΤΟΙς ΔΕΥΤΕ ΥΜΕΙς ΑΥΤΟΙ ΚΑΤ ΙΔΙΑΝ ΕΙς ΕΡΗΜΟΝ ΤΟΠΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΑΣΨΕ ΟΛΙΓΟΝ ΗΣΑΝ ΓΑΡ ΟΙ ΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΓΟΝΤΕς ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΙ ΟΥΔΕ ΦΑΓΕΙΝ ΕΥΚΑΙΡΟΥΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting