Search:σ -> Σ

σ


σ hex:#963;
Search Google:σ

Zero אפסJeremiah 22:14 verse
That saith , I will build me a wide house and large chambers, and cutteth him out windows ; and it is cieled with cedar, and painted with vermilion.

האמר אבנה־לי בית מדות ועליות מרוחים וקרע לו חלוני וספון בארז ומשׁוח בשׁשׁר

Numbers 24:4 verse
He hath said , which heard the words of God, which saw the vision of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open :

נאם שׁמע אמרי־אל אשׁר מחזה שׁדי יחזה נפל וגלוי עינים

Numbers 9:5 verse
And they kept the passover on the fourteenth day of the first month at even in the wilderness of Sinai : according to all that the LORD commanded Moses, so did the children of Israel.

ויעשׂו את־הפסח בראשׁון בארבעה עשׂר יום לחדשׁ בין הערבים במדבר סיני ככל אשׁר צוה יהוה את־משׁה כן עשׂו בני ישׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting