Search:σ -> Σ

σ


σ hex:#963;
Search Google:σ

Zero אפסZechariah 14:11 verse
And men shall dwell in it, and there shall be no more utter destruction ; but Jerusalem shall be safely inhabited .

וישׁבו בה וחרם לא יהיה־עוד וישׁבה ירושׁלם לבטח

Ecclesiastes 6:2 verse
A man to whom God hath given riches, wealth, and honour, so that he wanteth nothing for his soul of all that he desireth , yet God giveth him not power to eat thereof, but a stranger eateth it: this is vanity, and it is an evil disease.

אישׁ אשׁר יתנ־לו האלהים עשׁר ונכסים וכבוד ואיננו חסר לנפשׁו מכל אשׁר־יתאוה ולא־ישׁליטנו האלהים לאכל ממנו כי אישׁ נכרי יאכלנו זה הבל וחלי רע הוא

Numbers 21:14 verse
Wherefore it is said in the book of the wars of the LORD, What he did in the Red sea, and in the brooks of Arnon,

על־כן יאמר בספר מלחמת יהוה את־והב בסופה ואת־הנחלים ארנון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting