Search:οἶκοσ -> ΟἾΚΟΣ

οἶκοσ


ο ἶ κ ο σ hex:#959;#7990;#954;#959;#963;
Search Google:οἶκοσ

Zero אפסEcclesiastes 3:10 verse
I have seen the travail, which God hath given to the sons of men to be exercised in it.

ראיתי את־הענין אשׁר נתן אלהים לבני האדם לענות בו

Leviticus 25:16 verse
According to the multitude of years thou shalt increase the price thereof, and according to the fewness of years thou shalt diminish the price of it: for according to the number of the years of the fruits doth he sell unto thee.

לפי רב השׁנים תרבה מקנתו ולפי מעט השׁנים תמעיט מקנתו כי מספר תבואת הוא מכר לך

Acts 23:35 verse
I will hear thee, said he , when thine accusers are also come . And he commanded him to be kept in Herod's judgment hall.

ΔΙΑΚΟΥΣΟΜΑΙ ΣΟΥ ΕΦΗ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΙ ΣΟΥ ΠΑΡΑΓΕΝΩΝΤΑΙ ΚΕΛΕΥΣΑς ΕΝ ΤΩ ΠΡΑΙΤΩΡΙΩ ΤΟΥ ΗΡΩΔΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΣΨΑΙ ΑΥΤΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting