Search:οἶκοσ -> ΟἾΚΟΣ

οἶκοσ


ο ἶ κ ο σ hex:#959;#7990;#954;#959;#963;
Search Google:οἶκοσ

Zero אפסEzekiel 36:25 verse
Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean : from all your filthiness, and from all your idols, will I cleanse you.

וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל־גלוליכם אטהר אתכם

Acts 9:17 verse
And Ananias went his way , and entered into the house ; and putting his hands on him said , Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest , hath sent me, that thou mightest receive thy sight , and be filled with the Holy Ghost.

ΑΠΗΛΨΕΝ ΔΕ ΑΝΑΝΙΑς ΚΑΙ ΕΙΣΗΛΨΕΝ ΕΙς ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΨΕΙς ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΤΑς ΧΕΙΡΑς ΕΙΠΕΝ ΣΑΟΥΛ ΑΔΕΛΦΕ Ο ΚΥΡΙΟς ΑΠΕΣΤΑΛΚΕΝ ΜΕ ΙΗΣΟΥς Ο ΟΦΨΕΙς ΣΟΙ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ Η ΗΡΧΟΥ ΟΠΩς ΑΝΑΒΛΕΘΗς ΚΑΙ ΠΛΗΣΨΗς ΠΝΕΥΜΑΤΟς ΑΓΙΟΥ

Psalms 115:14 verse
The LORD shall increase you more and more, you and your children.

יסף יהוה עליכם עליכם ועל־בניכם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting