Search:συνιστάω -> ΣΥΝΙΣΤΆΩ

συνιστάω


σ υ ν ι σ τ ά ω hex:#963;#965;#957;#953;#963;#964;#940;#969;
Search Google:συνιστάω

Zero אפסDeuteronomy 6:1 verse
Now these are the commandments, the statutes, and the judgments, which the LORD your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it:

וזאת המצוה החקים והמשׁפטים אשׁר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשׂות בארץ אשׁר אתם עברים שׁמה לרשׁתה

Ezra 10:26 verse
And of the sons of Elam ; Mattaniah, Zechariah, and Jehiel, and Abdi, and Jeremoth, and Eliah.

ומבני עילם מתניה זכריה ויחיאל ועבדי וירמות ואליה

Mark 15:46 verse
And he bought fine linen, and took him down , and wrapped him in the linen, and laid him in a sepulchre which was hewn out of a rock, and rolled a stone unto the door of the sepulchre.

ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΑς ΣΙΝΔΟΝΑ ΚΑΨΕΛΩΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝΕΙΛΗΣΕΝ ΤΗ ΣΙΝΔΟΝΙ ΚΑΙ ΕΨΗΚΕΝ ΑΥΤΟΝ ΕΝ ΜΝΗΜΑΤΙ Ο ΗΝ ΛΕΛΑΤΟΜΗΜΕΝΟΝ ΕΚ ΠΕΤΡΑς ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΥΛΙΣΕΝ ΛΙΨΟΝ ΕΠΙ ΤΗΝ ΨΥΡΑΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting