Search:בְּרִית -> בְּרִית

בְּרִית


ב ּ ְ ר ִ י ת hex:#1489;#1468;#1456;#1512;#1460;#1497;#1514;
Search Google:בְּרִית

Zero אפסEzekiel 2:9 verse
And when I looked , behold, an hand was sent unto me; and, lo, a roll of a book was therein;

ואראה והנה־יד שׁלוחה אלי והנה־בו מגלת־ספר

Genesis 14:8 verse
And there went out the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Admah, and the king of Zeboiim, and the king of Bela and they joined battle with them in the vale of Siddim ;

ויצא מלכ־סדם ומלך עמרה ומלך אדמה ומלך צביים ומלך בלע הוא־צער ויערכו אתם מלחמה בעמק השׂדים

Luke 4:35 verse
And Jesus rebuked him, saying , Hold thy peace , and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him, and hurt him not.

ΚΑΙ ΕΠΕΤΙΜΗΣΕΝ ΑΥΤΩ Ο ΙΗΣΟΥς ΛΕΓΩΝ ΦΙΜΩΨΗΤΙ ΚΑΙ ΕΞΕΛΨΕ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΡΙΘΑΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ ΕΙς ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΕΞΗΛΨΕΝ ΑΠ ΑΥΤΟΥ ΜΗΔΕΝ ΒΛΑΘΑΝ ΑΥΤΟΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting