Search:ἡλίασ -> ἩΛΊΑΣ

ἡλίασ


ἡ λ ί α σ hex:#7969;#955;#943;#945;#963;
Search Google:ἡλίασ

Zero אפסRevelation 14:15 verse
And another angel came out of the temple, crying with a loud voice to him that sat on the cloud, Thrust in thy sickle, and reap : for the time is come for thee to reap ; for the harvest of the earth is ripe .

ΚΑΙ ΑΛΛΟς ΑΓΓΕΛΟς ΕΞΗΛΨΕΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΡΑΖΩΝ ΕΝ ΦΩΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΩ ΚΑΨΗΜΕΝΩ ΕΠΙ ΤΗς ΝΕΦΕΛΗς ΠΕΜΘΟΝ ΤΟ ΔΡΕΠΑΝΟΝ ΣΟΥ ΚΑΙ ΨΕΡΙΣΟΝ ΟΤΙ ΗΛΨΕΝ Η ΩΡΑ ΨΕΡΙΣΑΙ ΟΤΙ ΕΞΗΡΑΝΨΗ Ο ΨΕΡΙΣΜΟς ΤΗς ΓΗς

Acts 21:40 verse
And when he had given him licence , Paul stood on the stairs, and beckoned with the hand unto the people. And when there was made a great silence, he spake unto them in the Hebrew tongue, saying ,

ΕΠΙΤΡΕΘΑΝΤΟς ΔΕ ΑΥΤΟΥ Ο ΠΑΥΛΟς ΕΣΤΩς ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΨΜΩΝ ΚΑΤΕΣΕΙΣΕΝ ΤΗ ΧΕΙΡΙ ΤΩ ΛΑΩ ΠΟΛΛΗς ΔΕ ΣΙΓΗς ΓΕΝΟΜΕΝΗς ΠΡΟΣΕΦΩΝΗΣΕΝ ΤΗ ΕΒΡΑΙΔΙ ΔΙΑΛΕΚΤΩ ΛΕΓΩΝ

John 19:34 verse
But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water.

ΑΛΛ ΕΙς ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΛΟΓΧΗ ΑΥΤΟΥ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑΝ ΕΝΥΞΕΝ ΚΑΙ ΕΞΗΛΨΕΝ ΕΥΨΥς ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΥΔΩΡ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting