Search:ט -> ט

ט


ט hex:#1496;
Search Google:ט

Zero אפסLeviticus 13:41 verse
And he that hath his hair fallen off from the part of his head toward his face, he is forehead bald : yet is he clean.

ואם מפאת פניו ימרט ראשׁו גבח הוא טהור הוא

Ezekiel 47:20 verse
The west side also shall be the great sea from the border, till a man come over against Hamath. This is the west side.

ופאת־ים הים הגדול מגבול עד־נכח לבוא חמת זאת פאת־ים

Leviticus 26:27 verse
And if ye will not for all this hearken unto me, but walk contrary unto me;

ואמ־בזאת לא תשׁמעו לי והלכתם עמי בקרי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting