Search:ט -> ט

ט


ט hex:#1496;
Search Google:ט

Zero אפס1 Corinthians 8:4 verse
As concerning therefore the eating of those things that are offered in sacrifice unto idols, we know that an idol is nothing in the world, and that there is none other God but one.

ΠΕΡΙ ΤΗς ΒΡΩΣΕΩς ΟΥΝ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΨΥΤΩΝ ΟΙΔΑΜΕΝ ΟΤΙ ΟΥΔΕΝ ΕΙΔΩΛΟΝ ΕΝ ΚΟΣΜΩ ΚΑΙ ΟΤΙ ΟΥΔΕΙς ΨΕΟς ΕΙ ΜΗ ΕΙς

Joshua 10:26 verse
And afterward Joshua smote them, and slew them, and hanged them on five trees : and they were hanging upon the trees until the evening.

ויכם יהושׁע אחרי־כן וימיתם ויתלם על חמשׁה עצים ויהיו תלוים על־העצים עד־הערב

Isaiah 5:8 verse
Woe unto them that join house to house, that lay field to field, till there be no place, that they may be placed alone in the midst of the earth !

הוי מגיעי בית בבית שׂדה בשׂדה יקריבו עד אפס מקום והושׁבתם לבדכם בקרב הארץ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting