Search:ט -> ט

ט


ט hex:#1496;
Search Google:ט

Zero אפס2 Samuel 18:7 verse
Where the people of Israel were slain before the servants of David, and there was there a great slaughter that day of twenty thousand men.

וינגפו שׁם עם ישׂראל לפני עבדי דוד ותהי־שׁם המגפה גדולה ביום ההוא עשׂרים אלף

Matthew 13:55 verse
Is not this the carpenter's son ? is not his mother called Mary ? and his brethren, James, and Joses, and Simon, and Judas ?

ΟΥΧ ΟΥΤΟς ΕΣΤΙΝ Ο ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΟς ΥΙΟς ΟΥΧ Η ΜΗΤΗΡ ΑΥΤΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΜΑΡΙΑΜ ΚΑΙ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΥΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟς ΚΑΙ ΙΩΣΗΦ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑς

1 Corinthians 7:12 verse
But to the rest speak I, not the Lord : If any brother hath a wife that believeth not, and she be pleased to dwell with him, let him not put her away .

ΤΟΙς ΔΕ ΛΟΙΠΟΙς ΛΕΓΩ ΕΓΩ ΟΥΧ Ο ΚΥΡΙΟς ΕΙ ΤΙς ΑΔΕΛΦΟς ΓΥΝΑΙΚΑ ΕΧΕΙ ΑΠΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΣΥΝΕΥΔΟΚΕΙ ΟΙΚΕΙΝ ΜΕΤ ΑΥΤΟΥ ΜΗ ΑΦΙΕΤΩ ΑΥΤΗΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting