Search:ט -> ט

ט


ט hex:#1496;
Search Google:ט

Zero אפס2 Chronicles 6:12 verse
And he stood before the altar of the LORD in the presence of all the congregation of Israel, and spread forth his hands :

ויעמד לפני מזבח יהוה נגד כל־קהל ישׂראל ויפרשׂ כפיו

Deuteronomy 13:13 verse
Certain men, the children of Belial, are gone out from among you, and have withdrawn the inhabitants of their city, saying , Let us go and serve other gods, which ye have not known ;

יצאו אנשׁים בני־בליעל מקרבך וידיחו את־ישׁבי עירם לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשׁר לא־ידעתם

Joshua 13:30 verse
And their coast was from Mahanaim, all Bashan, all the kingdom of Og king of Bashan, and all the towns of Jair, which are in Bashan, threescore cities :

ויהי גבולם ממחנים כל־הבשׁן כל־ממלכות עוג מלכ־הבשׁן וכל־חות יאיר אשׁר בבשׁן שׁשׁים עיר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting