Search:ט -> ט

ט


ט hex:#1496;
Search Google:ט

Zero אפסJeremiah 15:1 verse
Then said the LORD unto me, Though Moses and Samuel stood before me, yet my mind could not be toward this people : cast them out of my sight, and let them go forth .

ויאמר יהוה אלי אמ־יעמד משׁה ושׁמואל לפני אין נפשׁי אל־העם הזה שׁלח מעל־פני ויצאו

Deuteronomy 19:18 verse
And the judges shall make diligent inquisition : and, behold, if the witness be a false witness, and hath testified falsely against his brother ;

ודרשׁו השׁפטים היטב והנה עד־שׁקר העד שׁקר ענה באחיו

Genesis 20:4 verse
But Abimelech had not come near her: and he said , Lord, wilt thou slay also a righteous nation ?

ואבימלך לא קרב אליה ויאמר אדני הגוי גמ־צדיק תהרג

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting