Search:ט -> ט

ט


ט hex:#1496;
Search Google:ט

Zero אפס2 Chronicles 23:7 verse
And the Levites shall compass the king round about, every man with his weapons in his hand ; and whosoever else cometh into the house, he shall be put to death : but be ye with the king when he cometh in , and when he goeth out .

והקיפו הלוים את־המלך סביב אישׁ וכליו בידו והבא אל־הבית יומת והיו את־המלך בבאו ובצאתו

1 Kings 1:44 verse
And the king hath sent with him Zadok the priest, and Nathan the prophet, and Benaiah the son of Jehoiada, and the Cherethites, and the Pelethites, and they have caused him to ride upon the king's mule :

וישׁלח אתו־המלך את־צדוק הכהן ואת־נתן הנביא ובניהו בנ־יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו אתו על פרדת המלך

Genesis 32:17 verse
And he commanded the foremost, saying , When Esau my brother meeteth thee , and asketh thee , saying , Whose art thou? and whither goest thou? and whose are these before thee?

ויצו את־הראשׁון לאמר כי יפגשׁך עשׂו אחי ושׁאלך לאמר למי־אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting