Search:θ -> Θ

θ


θ hex:#952;
Search Google:θ

Zero אפסEsther 9:31 verse
To confirm these days of Purim in their times appointed, according as Mordecai the Jew and Esther the queen had enjoined them, and as they had decreed for themselves and for their seed, the matters of the fastings and their cry.

לקים את־ימי הפרים האלה בזמניהם כאשׁר קים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה וכאשׁר קימו על־נפשׁם ועל־זרעם דברי הצמות וזעקתם

Job 13:14 verse
Wherefore do I take my flesh in my teeth, and put my life in mine hand ?

על־מה אשׂא בשׂרי בשׁני ונפשׁי אשׂים בכפי

2 Chronicles 17:5 verse
Therefore the LORD stablished the kingdom in his hand ; and all Judah brought to Jehoshaphat presents ; and he had riches and honour in abundance.

ויכן יהוה את־הממלכה בידו ויתנו כל־יהודה מנחה ליהושׁפט ויהי־לו עשׁר־וכבוד לרב

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting