Search:θ -> Θ

θ


θ hex:#952;
Search Google:θ

Zero אפס1 Chronicles 7:26 verse
Laadan his son, Ammihud his son, Elishama his son,

לעדן בנו עמיהוד בנו אלישׁמע בנו

Matthew 4:25 verse
And there followed him great multitudes of people from Galilee, and from Decapolis, and from Jerusalem, and from Judaea, and from beyond Jordan.

ΚΑΙ ΗΚΟΛΟΥΨΗΣΑΝ ΑΥΤΩ ΟΧΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗς ΓΑΛΙΛΑΙΑς ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΟΛΕΩς ΚΑΙ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΑς ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

Song of Solomon 2:8 verse
The voice of my beloved ! behold, he cometh leaping upon the mountains, skipping upon the hills.

קול דודי הנה־זה בא מדלג על־ההרים מקפץ על־הגבעות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting