Search:τ -> Τ

τ


τ hex:#964;
Search Google:τ

Zero אפסJeremiah 48:26 verse
Make ye him drunken : for he magnified himself against the LORD : Moab also shall wallow in his vomit, and he also shall be in derision.

השׁכירהו כי על־יהוה הגדיל וספק מואב בקיאו והיה לשׂחק גמ־הוא

Luke 8:53 verse
And they laughed him to scorn , knowing that she was dead .

ΚΑΙ ΚΑΤΕΓΕΛΩΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΔΟΤΕς ΟΤΙ ΑΠΕΨΑΝΕΝ

Proverbs 4:1 verse
Hear , ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding.

שׁמעו בנים מוסר אב והקשׁיבו לדעת בינה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting