Search:τ -> Τ

τ


τ hex:#964;
Search Google:τ

Zero אפסPsalms 91:3 verse
Surely he shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence.

כי הוא יצילך מפח יקושׁ מדבר הוות

1 Timothy 6:13 verse
I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession ;

ΠΑΡΑΓΓΕΛΛΩ ΣΟΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΤΟΥ ΖΩΟΓΟΝΟΥΝΤΟς ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΟς ΕΠΙ ΠΟΝΤΙΟΥ ΠΙΛΑΤΟΥ ΤΗΝ ΚΑΛΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ

Psalms 3:1 verse
LORD, how are they increased that trouble me! many are they that rise up against me.

מזמור לדוד בברחו מפני אבשׁלום בנו יהוה מה־רבו צרי רבים קמים עלי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting