Search:τ -> Τ

τ


τ hex:#964;
Search Google:τ

Zero אפסJeremiah 48:43 verse
Fear, and the pit, and the snare, shall be upon thee, O inhabitant of Moab, saith the LORD.

פחד ופחת ופח עליך יושׁב מואב נאמ־יהוה

Proverbs 27:20 verse
Hell and destruction are never full ; so the eyes of man are never satisfied .

שׁאול ואבדה לא תשׂבענה ועיני האדם לא תשׂבענה

Ezekiel 45:24 verse
And he shall prepare a meat offering of an ephah for a bullock, and an ephah for a ram, and an hin of oil for an ephah.

ומנחה איפה לפר ואיפה לאיל יעשׂה ושׁמן הין לאיפה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting