Search:τ -> Τ

τ


τ hex:#964;
Search Google:τ

Zero אפסMatthew 26:16 verse
And from that time he sought opportunity to betray him.

ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΕΖΗΤΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑΝ ΙΝΑ ΑΥΤΟΝ ΠΑΡΑΔΩ

Psalms 6:9 verse
The LORD hath heard my supplication ; the LORD will receive my prayer.

שׁמע יהוה תחנתי יהוה תפלתי יקח

Nehemiah 5:12 verse
Then said they, We will restore them, and will require nothing of them; so will we do as thou sayest . Then I called the priests, and took an oath of them, that they should do according to this promise.

ויאמרו נשׁיב ומהם לא נבקשׁ כן נעשׂה כאשׁר אתה אומר ואקרא את־הכהנים ואשׁביעם לעשׂות כדבר הזה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting