Search:τ -> Τ

τ


τ hex:#964;
Search Google:τ

Zero אפס2 Samuel 20:4 verse
Then said the king to Amasa, Assemble me the men of Judah within three days, and be thou here present .

ויאמר המלך אל־עמשׂא הזעק־לי את־אישׁ־יהודה שׁלשׁת ימים ואתה פה עמד

Exodus 24:4 verse
And Moses wrote all the words of the LORD, and rose up early in the morning, and builded an altar under the hill, and twelve pillars, according to the twelve tribes of Israel.

ויכתב משׁה את כל־דברי יהוה וישׁכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושׁתים עשׂרה מצבה לשׁנים עשׂר שׁבטי ישׂראל

Jeremiah 2:29 verse
Wherefore will ye plead with me? ye all have transgressed against me, saith the LORD.

למה תריבו אלי כלכם פשׁעתם בי נאמ־יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting