Search:τ -> Τ

τ


τ hex:#964;
Search Google:τ

Zero אפסJob 7:4 verse
When I lie down , I say , When shall I arise , and the night be gone ? and I am full of tossings to and fro unto the dawning of the day.

אמ־שׁכבתי ואמרתי מתי אקום ומדד־ערב ושׂבעתי נדדים עדי־נשׁף

Matthew 13:40 verse
As therefore the tares are gathered and burned in the fire ; so shall it be in the end of this world.

ΩΣΠΕΡ ΟΥΝ ΣΥΛΛΕΓΕΤΑΙ ΤΑ ΖΙΖΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΙ ΚΑΤΑΚΑΙΕΤΑΙ ΟΥΤΩς ΕΣΤΑΙ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟς

Ezekiel 43:24 verse
And thou shalt offer them before the LORD, and the priests shall cast salt upon them, and they shall offer them up for a burnt offering unto the LORD.

והקרבתם לפני יהוה והשׁליכו הכהנים עליהם מלח והעלו אותם עלה ליהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting