Search:θ -> Θ

θ


θ hex:#952;
Search Google:θ

Zero אפסLeviticus 19:36 verse
Just balances, just weights, a just ephah, and a just hin, shall ye have: I am the LORD your God, which brought you out of the land of Egypt.

מאזני צדק אבני־צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם אני יהוה אלהיכם אשׁר־הוצאתי אתכם מארץ מצרים

1 Chronicles 2:26 verse
Jerahmeel had also another wife, whose name was Atarah ; she was the mother of Onam.

ותהי אשׁה אחרת לירחמאל ושׁמה עטרה היא אם אונם

Jeremiah 43:2 verse
Then spake Azariah the son of Hoshaiah, and Johanan the son of Kareah, and all the proud men, saying unto Jeremiah, Thou speakest falsely : the LORD our God hath not sent thee to say , Go not into Egypt to sojourn there:

ויאמר עזריה בנ־הושׁעיה ויוחנן בנ־קרח וכל־האנשׁים הזדים אמרים אל־ירמיהו שׁקר אתה מדבר לא שׁלחך יהוה אלהינו לאמר לא־תבאו מצרים לגור שׁם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting