Search:θ -> Θ

θ


θ hex:#952;
Search Google:θ

Zero אפס2 Chronicles 1:11 verse
And God said to Solomon, Because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honour, nor the life of thine enemies , neither yet hast asked long life ; but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king :

ויאמר־אלהים לשׁלמה יען אשׁר היתה זאת עמ־לבבך ולא־שׁאלת עשׁר נכסים וכבוד ואת נפשׁ שׂנאיך וגמ־ימים רבים לא שׁאלת ותשׁאל־לך חכמה ומדע אשׁר תשׁפוט את־עמי אשׁר המלכתיך עליו

2 Samuel 13:33 verse
Now therefore let not my lord the king take the thing to his heart, to think that all the king's sons are dead : for Amnon only is dead .

ועתה אל־ישׂם אדני המלך אל־לבו דבר לאמר כל־בני המלך מתו כי־אמ־אמנון לבדו מת

Proverbs 10:17 verse
He is in the way of life that keepeth instruction : but he that refuseth reproof erreth .

ארח לחיים שׁומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting