Search:θ -> Θ

θ


θ hex:#952;
Search Google:θ

Zero אפסJeremiah 3:17 verse
At that time they shall call Jerusalem the throne of the LORD ; and all the nations shall be gathered unto it, to the name of the LORD, to Jerusalem : neither shall they walk any more after the imagination of their evil heart.

בעת ההיא יקראו לירושׁלם כסא יהוה ונקוו אליה כל־הגוים לשׁם יהוה לירושׁלם ולא־ילכו עוד אחרי שׁררות לבם הרע

Revelation 9:12 verse
One woe is past ; and, behold , there come two woes more hereafter .

Η ΟΥΑΙ Η ΜΙΑ ΑΠΗΛΨΕΝ ΙΔΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΤΙ ΔΥΟ ΟΥΑΙ ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ

Ezekiel 29:1 verse
In the tenth year, in the tenth month, in the twelfth day of the month, the word of the LORD came unto me, saying ,

בשׁנה העשׂירית בעשׂרי בשׁנים עשׂר לחדשׁ היה דבר־יהוה אלי לאמר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting