Search:θ -> Θ

θ


θ hex:#952;
Search Google:θ

Zero אפסPsalms 3:8 verse
Salvation belongeth unto the LORD : thy blessing is upon thy people. Selah.

ליהוה הישׁועה על־עמך ברכתך סלה

Daniel 4:19 verse
Then Daniel, whose name was Belteshazzar, was astonied for one hour, and his thoughts troubled him. The king spake , and said , Belteshazzar, let not the dream, or the interpretation thereof, trouble thee. Belteshazzar answered and said , My lord, the dream be to them that hate thee, and the interpretation thereof to thine enemies.

אדין דניאל די־שׁמה בלטשׁאצר אשׁתומם כשׁעה חדה ורעינהי יבהלנה ענה מלכא ואמר בלטשׁאצר חלמא ופשׁרא אל־יבהלך ענה בלטשׁאצר ואמר מראי חלמא לשׂנאיך ופשׁרה לעריך

Nehemiah 8:4 verse
And Ezra the scribe stood upon a pulpit of wood, which they had made for the purpose ; and beside him stood Mattithiah, and Shema, and Anaiah, and Urijah, and Hilkiah, and Maaseiah, on his right hand ; and on his left hand, Pedaiah, and Mishael, and Malchiah, and Hashum, and Hashbadana, Zechariah, and Meshullam.

ויעמד עזרא הספר על־מגדל־עץ אשׁר עשׂו לדבר ויעמד אצלו מתתיה ושׁמע ועניה ואוריה וחלקיה ומעשׂיה על־ימינו ומשׂמאלו פדיה ומישׁאל ומלכיה וחשׁם וחשׁבדנה זכריה משׁלם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting