Search:θ -> Θ

θ


θ hex:#952;
Search Google:θ

Zero אפסNumbers 1:48 verse
For the LORD had spoken unto Moses, saying ,

וידבר יהוה אל־משׁה לאמר

Genesis 50:17 verse
So shall ye say unto Joseph, Forgive , I pray thee now, the trespass of thy brethren, and their sin ; for they did unto thee evil : and now, we pray thee, forgive the trespass of the servants of the God of thy father. And Joseph wept when they spake unto him.

כה־תאמרו ליוסף אנא שׂא נא פשׁע אחיך וחטאתם כי־רעה גמלוך ועתה שׂא נא לפשׁע עבדי אלהי אביך ויבך יוסף בדברם אליו

Psalms 109:23 verse
I am gone like the shadow when it declineth : I am tossed up and down as the locust.

כצל־כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting