Search:θ -> Θ

θ


θ hex:#952;
Search Google:θ

Zero אפסGenesis 34:11 verse
And Shechem said unto her father and unto her brethren, Let me find grace in your eyes, and what ye shall say unto me I will give .

ויאמר שׁכם אל־אביה ואל־אחיה אמצא־חן בעיניכם ואשׁר תאמרו אלי אתן

Philippians 3:17 verse
Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample.

ΣΥΜΜΙΜΗΤΑΙ ΜΟΥ ΓΙΝΕΣΨΕ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΙΤΕ ΤΟΥς ΟΥΤΩς ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΝΤΑς ΚΑΨΩς ΕΧΕΤΕ ΤΥΠΟΝ ΗΜΑς

1 Chronicles 4:16 verse
And the sons of Jehaleleel ; Ziph, and Ziphah, Tiria, and Asareel.

ובני יהללאל זיף וזיפה תיריא ואשׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting