Search:θ -> Θ

θ


θ hex:#952;
Search Google:θ

Zero אפסEzekiel 27:32 verse
And in their wailing they shall take up a lamentation for thee, and lament over thee, saying, What city is like Tyrus, like the destroyed in the midst of the sea ?

ונשׂאו אליך בניהם קינה וקוננו עליך מי כצור כדמה בתוך הים

2 Kings 17:15 verse
And they rejected his statutes, and his covenant that he made with their fathers, and his testimonies which he testified against them; and they followed vanity, and became vain , and went after the heathen that were round about them, concerning whom the LORD had charged them, that they should not do like them.

וימאסו את־חקיו ואת־בריתו אשׁר כרת את־אבותם ואת עדותיו אשׁר העיד בם וילכו אחרי ההבל ויהבלו ואחרי הגוים אשׁר סביבתם אשׁר צוה יהוה אתם לבלתי עשׂות כהם

1 Chronicles 8:33 verse
And Ner begat Kish, and Kish begat Saul, and Saul begat Jonathan, and Malchishua, and Abinadab, and Eshbaal.

ונר הוליד את־קישׁ וקישׁ הוליד את־שׁאול ושׁאול הוליד את־יהונתן ואת־מלכי־שׁוע ואת־אבינדב ואת־אשׁבעל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting