Search:ת -> ת

ת


ת hex:#1514;
Search Google:ת

Zero אפסPsalms 6:8 verse
Depart from me, all ye workers of iniquity ; for the LORD hath heard the voice of my weeping.

סורו ממני כל־פעלי און כי־שׁמע יהוה קול בכיי

Luke 24:8 verse
And they remembered his words,

ΚΑΙ ΕΜΝΗΣΨΗΣΑΝ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΥ

Job 10:9 verse
Remember , I beseech thee, that thou hast made me as the clay ; and wilt thou bring me into dust again ?

זכר־נא כי־כחמר עשׂיתני ואל־עפר תשׁיבני

footer