Search:ת -> ת

ת


ת hex:#1514;
Search Google:ת

Zero אפס1 Samuel 8:9 verse
Now therefore hearken unto their voice : howbeit yet protest solemnly unto them, and shew them the manner of the king that shall reign over them.

ועתה שׁמע בקולם אך כי־העד תעיד בהם והגדת להם משׁפט המלך אשׁר ימלך עליהם

Job 37:14 verse
Hearken unto this, O Job : stand still , and consider the wondrous works of God.

האזינה זאת איוב עמד והתבונן נפלאות אל

Psalms 51:7 verse
Purge me with hyssop, and I shall be clean : wash me, and I shall be whiter than snow.

תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשׁלג אלבין

footer