Search:ת -> ת

ת


ת hex:#1514;
Search Google:ת

Zero אפסNumbers 1:38 verse
Of the children of Dan, by their generations, after their families, by the house of their fathers, according to the number of the names, from twenty years old and upward, all that were able to go forth to war ;

לבני דן תולדתם למשׁפחתם לבית אבתם במספר שׁמת מבן עשׂרים שׁנה ומעלה כל יצא צבא

1 Kings 1:15 verse
And Bathsheba went in unto the king into the chamber : and the king was very old ; and Abishag the Shunammite ministered unto the king.

ותבא בת־שׁבע אל־המלך החדרה והמלך זקן מאד ואבישׁג השׁונמית משׁרת את־המלך

Jeremiah 49:12 verse
For thus saith the LORD ; Behold, they whose judgment was not to drink of the cup have assuredly drunken ; and art thou he that shall altogether go unpunished ? thou shalt not go unpunished , but thou shalt surely drink of it.

כי־כה אמר יהוה הנה אשׁר־אין משׁפטם לשׁתות הכוס שׁתו ישׁתו ואתה הוא נקה תנקה לא תנקה כי שׁתה תשׁתה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting