Search:ת -> ת

ת


ת hex:#1514;
Search Google:ת

Zero אפס1 Kings 22:44 verse
And Jehoshaphat made peace with the king of Israel.

וישׁלם יהושׁפט עמ־מלך ישׂראל

Matthew 26:65 verse
Then the high priest rent his clothes, saying , He hath spoken blasphemy ; what further need have we of witnesses ? behold, now ye have heard his blasphemy.

ΤΟΤΕ Ο ΑΡΧΙΕΡΕΥς ΔΙΕΡΡΗΞΕΝ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΑΥΤΟΥ ΛΕΓΩΝ ΕΒΛΑΣΦΗΜΗΣΕΝ ΤΙ ΕΤΙ ΧΡΕΙΑΝ ΕΧΟΜΕΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΙΔΕ ΝΥΝ ΗΚΟΥΣΑΤΕ ΤΗΝ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΝ

Leviticus 19:12 verse
And ye shall not swear by my name falsely, neither shalt thou profane the name of thy God : I am the LORD.

ולא־תשׁבעו בשׁמי לשׁקר וחללת את־שׁם אלהיך אני יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting