Search:ת -> ת

ת


ת hex:#1514;
Search Google:ת

Zero אפס1 John 5:8 verse
And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood : and these three agree in one.

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΔΩΡ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙς ΕΙς ΤΟ ΕΝ ΕΙΣΙΝ

Exodus 40:20 verse
And he took and put the testimony into the ark, and set the staves on the ark, and put the mercy seat above upon the ark :

ויקח ויתן את־העדת אל־הארן וישׂם את־הבדים על־הארן ויתן את־הכפרת על־הארן מלמעלה

Joshua 5:4 verse
And this is the cause why Joshua did circumcise : All the people that came out of Egypt, that were males, even all the men of war, died in the wilderness by the way, after they came out of Egypt.

וזה הדבר אשׁר־מל יהושׁע כל־העם היצא ממצרים הזכרים כל אנשׁי המלחמה מתו במדבר בדרך בצאתם ממצרים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting