Search:ת -> ת

ת


ת hex:#1514;
Search Google:ת

Zero אפסRomans 8:11 verse
But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you.

ΕΙ ΔΕ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΕΓΕΙΡΑΝΤΟς ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΟΙΚΕΙ ΕΝ ΥΜΙΝ Ο ΕΓΕΙΡΑς ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΖΩΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΨΝΗΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΥΜΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΙΚΟΥΝΤΟς ΑΥΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟς ΕΝ ΥΜΙΝ

Proverbs 13:17 verse
A wicked messenger falleth into mischief : but a faithful ambassador is health.

מלאך רשׁע יפל ברע וציר אמונים מרפא

Exodus 12:29 verse
And it came to pass, that at midnight the LORD smote all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh that sat on his throne unto the firstborn of the captive that was in the dungeon ; and all the firstborn of cattle.

ויהי בחצי הלילה ויהוה הכה כל־בכור בארץ מצרים מבכר פרעה הישׁב על־כסאו עד בכור השׁבי אשׁר בבית הבור וכל בכור בהמה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting