Search:כָּנָף -> כָּנָף

כָּנָף


כ ּ ָ נ ָ ף hex:#1499;#1468;#1464;#1504;#1464;#1507;
Search Google:כָּנָף

Zero אפסLuke 1:55 verse
As he spake to our fathers, to Abraham, and to his seed for ever.

ΚΑΨΩς ΕΛΑΛΗΣΕΝ ΠΡΟς ΤΟΥς ΠΑΤΕΡΑς ΗΜΩΝ ΤΩ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΤΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙ ΑΥΤΟΥ ΕΙς ΤΟΝ ΑΙΩΝΑ

Numbers 4:12 verse
And they shall take all the instruments of ministry, wherewith they minister in the sanctuary, and put them in a cloth of blue, and cover them with a covering of badgers ' skins, and shall put them on a bar :

ולקחו את־כל־כלי השׁרת אשׁר ישׁרתו־בם בקדשׁ ונתנו אל־בגד תכלת וכסו אותם במכסה עור תחשׁ ונתנו על־המוט

Job 34:13 verse
Who hath given him a charge over the earth ? or who hath disposed the whole world ?

מי־פקד עליו ארצה ומי שׂם תבל כלה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting