Search:כָּנָף -> כָּנָף

כָּנָף


כ ּ ָ נ ָ ף hex:#1499;#1468;#1464;#1504;#1464;#1507;
Search Google:כָּנָף

Zero אפסIsaiah 51:8 verse
For the moth shall eat them up like a garment, and the worm shall eat them like wool : but my righteousness shall be for ever, and my salvation from generation to generation.

כי כבגד יאכלם עשׁ וכצמר יאכלם סס וצדקתי לעולם תהיה וישׁועתי לדור דורים

Psalms 50:4 verse
He shall call to the heavens from above, and to the earth, that he may judge his people.

יקרא אל־השׁמים מעל ואל־הארץ לדין עמו

2 Chronicles 22:2 verse
Forty and two years old was Ahaziah when he began to reign , and he reigned one year in Jerusalem. His mother's name also was Athaliah the daughter of Omri.

בנ־ארבעים ושׁתים שׁנה אחזיהו במלכו ושׁנה אחת מלך בירושׁלם ושׁם אמו עתליהו בת־עמרי

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting