Search:ἅγιοσ -> ἍΓΙΟΣ

ἅγιοσ


ἅ γ ι ο σ hex:#7941;#947;#953;#959;#963;
Search Google:ἅγιοσ

Deuteronomy 29:7 verse
And when ye came unto this place, Sihon the king of Heshbon, and Og the king of Bashan, came out against us unto battle, and we smote them:

ותבאו אל־המקום הזה ויצא סיחן מלכ־חשׁבון ועוג מלכ־הבשׁן לקראתנו למלחמה ונכם

John 7:41 verse
Others said , This is the Christ. But some said , Shall Christ come out of Galilee ?

ΑΛΛΟΙ ΕΛΕΓΟΝ ΟΥΤΟς ΕΣΤΙΝ Ο ΧΡΙΣΤΟς ΟΙ ΔΕ ΕΛΕΓΟΝ ΜΗ ΓΑΡ ΕΚ ΤΗς ΓΑΛΙΛΑΙΑς Ο ΧΡΙΣΤΟς ΕΡΧΕΤΑΙ

Acts 17:26 verse
And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed , and the bounds of their habitation ;

ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΤΕ ΕΞ ΕΝΟς ΠΑΝ ΕΨΝΟς ΑΝΨΡΩΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ ΕΠΙ ΠΑΝΤΟς ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗς ΓΗς ΟΡΙΣΑς ΠΡΟΣΤΕΤΑΓΜΕΝΟΥς ΚΑΙΡΟΥς ΚΑΙ ΤΑς ΟΡΟΨΕΣΙΑς ΤΗς ΚΑΤΟΙΚΙΑς ΑΥΤΩΝ

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting