Search:ἅγιοσ -> ἍΓΙΟΣ

ἅγιοσ


ἅ γ ι ο σ hex:#7941;#947;#953;#959;#963;
Search Google:ἅγιοσ

Zero אפס1 Kings 17:23 verse
And Elijah took the child, and brought him down out of the chamber into the house, and delivered him unto his mother : and Elijah said , See , thy son liveth.

ויקח אליהו את־הילד וירדהו מנ־העליה הביתה ויתנהו לאמו ויאמר אליהו ראי חי בנך

2 Kings 9:29 verse
And in the eleventh year of Joram the son of Ahab began Ahaziah to reign over Judah.

ובשׁנת אחת עשׂרה שׁנה ליורם בנ־אחאב מלך אחזיה על־יהודה

2 Corinthians 3:1 verse
Do we begin again to commend ourselves ? or need we , as some others, epistles of commendation to you, or letters of commendation from you ?

ΑΡΧΟΜΕΨΑ ΠΑΛΙΝ ΕΑΥΤΟΥς ΣΥΝΙΣΤΑΝΕΙΝ Η ΜΗ ΧΡΗΖΟΜΕΝ Ως ΤΙΝΕς ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΡΟς ΥΜΑς Η ΕΞ ΥΜΩΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting