Strong's LIT Online Bible Project

[1]
   Make an end, mark, seal..  חָתַם~chatham~/khaw-tham'/    Nehemiah  נְחֶמְיָה~Nchemyah~/nekh-em-yaw'/
   Tirshatha  תִּרְשָׁתָא~Tirshatha'~/teer-shaw-thaw'/    son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/
   Hachaliah  חֲכַלְיָה~Chakalyah~/khak-al-yaw'/    Zedekiah, Zidkijah  צִדְקִיָּה~Tsidqiyah~/tsid-kee-yaw'/
[2]
   Seraiah  שְׂרָיָה~Srayah~/ser-aw-yaw'/    Azariah  עֲזַרְיָה~`Azaryah~/az-ar-yaw'/
   Jeremiah  יִרְמְיָה~Yirmyah~/yir-meh-yaw'/
[3]
   Pashur  פַּשְׁחוּר~Pashchuwr~/pash-khoor'/    Amariah  אֲמַרְיָה~'Amaryah~/am-ar-yaw'/
   Malchiah, Malchijah  מַלְכִּיָּה~Malkiyah~/mal-kee-yaw'/
[4]
   Hattush  חַטּוּשׁ~Chattuwsh~/khat-toosh'/    Shebaniah  שְׁבַנְיָה~Shbanyah~/sheb-an-yaw'/
   Melichu (from the margin)  מַלּוּךְ~Malluwk~/mal-luke'/
[5]
   Harim  חָרִם~Charim~/khaw-reem'/    Meremoth  מְרֵמוֹת~Mremowth~/mer-ay-mohth'/
   Obadiah  עֹבַדְיָה~`Obadyah~/o-bad-yaw'/
[6]
   Daniel  דָנִיֵּאל~Daniye'l~/daw-nee-yale'/    Ginnetho, Ginnethon  גִּנְּתוֹן~Ginnthown~/ghin-neth-one/
   Baruch  בָּרוּךְ~Baruwk~/baw-rook'/
[7]
   Meshullam  מְשֻׁלָּם~Mshullam~/mesh-ool-lawm'/    Abiah, Abijah  אֲבִיָּה~'Abiyah~/ab-ee-yaw'/
   Miamin, Mijamin  מִיָּמִן~Miyamin~/me-yaw-meem'/
[8]
   Maaziah  מַעַזְיָה~Ma`azyah~/mah-az-yaw'/    Bilgai  בִּלְגַּי~Bilgay~/bil-gah'ee/
   Shemaiah  שְׁמַעְיָה~Shma`yah~/shem-aw-yaw'/    Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/
[9]
   Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/    Jeshua  יֵשׁוּעַ~Yeshuwa`~/yay-shoo'-ah/
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Azaniah  אֲזַנְיָה~'Azanyah~/az-an-yaw'/
   Binnui  בִּנּוּי~Binnuwy~/bin-noo'-ee/    son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/
   Henadad  חֵנָדָד~Chenadad~/khay-naw-dawd'/    Kadmiel  קַדְמִיאֵל~Qadmiy'el~/kad-mee-ale'/
[10]
   Another, brother(-ly); ..  אָח~'ach~/awkh/    Shebaniah  שְׁבַנְיָה~Shbanyah~/sheb-an-yaw'/
   Hodijah  הוֹדִיָּה~Howdiyah~/ho-dee-yaw'/    Kelita  קְלִיטָא~Qliyta'~/kel-ee-taw'/
   Pelaiah  פְּלָיָה~Playah~/pel-aw-yaw'/    Canan  חָנָן~Chanan~/khaw-nawn'/
[11]
   Micha  מִיכָא~Miyka'~/mee-kaw'/    Rehob  רְחֹב~Rchob~/rekh-obe'/
   Hashabiah  חֲשַׁבְיָה~Chashabyah~/khash-ab-yaw'/
[12]
   Zaccur, Zacchur  זַכּוּר~Zakkuwr~/zaw-koor'/    Sherebiah  שֵׁרֵבְיָה~Sherebyah~/shay-rayb-yaw'/
   Shebaniah  שְׁבַנְיָה~Shbanyah~/sheb-an-yaw'/
[13]
   Hodijah  הוֹדִיָּה~Howdiyah~/ho-dee-yaw'/    Bani  בָּנִי~Baniy~/baw-nee'/
   Beninu  בְּנִינוּ~Bniynuw~/ben-ee-noo'/
[14]
   head  Band, beginning, captai..  רֹאשׁ~ro'sh~/roshe/    nation, people. folk, men  Folk, men, nation, people  עַם~`am~/am/
   Parosh, Pharosh  פַּרְעֹשׁ~Par`osh~/par-oshe'/    Pahathmoab  פַּחַת מוֹאָב~Pachath~//
   Elam  עֵילָם~`Eylam~/ay-lawm'/    Zattu  זַתּוּא~Zattuw'~/zat-too'/
   Bani  בָּנִי~Baniy~/baw-nee'/
[15]
   Bunni  בֻּנִּי~Bunniy~/boon-nee'/    Azgad  עַזְגָּד~`Azgad~/az-gawd'/
   Bebai  בֵּבַי~Bebay~/bay-bah'ee/
[16]
   Adonijah  אֲדֹנִיָּה~'Adoniyah~/ad-o-nee-yaw'/    Bigvai  בִּגְוַי~Bigvay~/big-vah'ee/
   Adin  עָדִין~`Adiyn~/aw-deen'/
[17]
   Ater  אָטֵר~'Ater~/aw-tare'/    Hezekiah, Hizkiah, Hizk..  חִזְקִיָּה~Chizqiyah~/khiz-kee-yaw'/
   Azur, Azzur  עַזּוּר~`Azzuwr~/az-zoor'/
[18]
   Hodijah  הוֹדִיָּה~Howdiyah~/ho-dee-yaw'/    Hashum  חָשֻׁם~Chashum~/khaw-shoom'/
   Bezai  בֵּצַי~Betsay~/bay-tsah'-ee/
[19]
   Hariph  חָרִיף~Chariyph~/khaw-reef'/    Anathoth  עֲנָתוֹת~`Anathowth~/an-aw-thoth'/
   Nebai (from the margin)  נוֹבַי~Nowbay~/no-bah'ee/
[20]
   Magpiash  מַגְפִּיעָשׁ~Magpiy`ash~/mag-pee-awsh'/    Meshullam  מְשֻׁלָּם~Mshullam~/mesh-ool-lawm'/
   Hezir  חֵזִיר~Cheziyr~/khay-zeer'/
[21]
   Meshezabeel  מְשֵׁיזַבְאֵל~Msheyzab'el~/mesh-ay-zab-ale'/    Zadok  צָדוֹק~Tsadowq~/tsaw-doke'/
   Jaddua  יַדּוּעַ~Yadduwa`~/yad-doo'-ah/
[22]
   Pelatiah  פְּלַטְיָה~Platyah~/pel-at-yaw'/    Canan  חָנָן~Chanan~/khaw-nawn'/
   Anaiah  עֲנָיָה~`Anayah~/an-aw-yaw'/
[23]
   Hosea, Hoshea, Oshea  הוֹשֵׁעַ~Howshea`~/ho-shay'-ah/    Hananiah  חֲנַנְיָה~Chananyah~/khan-an-yaw'/
   Hashub, Hasshub  חַשּׁוּב~Chashshuwb~/khash-shoob'/
[24]
   Hallohesh, Haloshesh (i..  לוֹחֵשׁ~Lowchesh~/lo-khashe'/    Pilcha  פִּלְחָא~Pilcha'~/pil-khaw'/
   Shobek  שׁוֹבֵק~Showbeq~/sho-bake'/
[25]
   Rehum  רְחוּם~Rchuwm~/rekh-oom'/    Hashabnah  חֲשַׁבְנָה~Chashabnah~/khash-ab-naw'/
   Maaseiah  מַעֲשֵׂיָה~Ma`aseyah~/mah-as-ay-yaw'/
[26]
   Ahiah, Ahijah  אֲחִיָּה~'Achiyah~/akh-ee-yaw/    Canan  חָנָן~Chanan~/khaw-nawn'/
   Anan  עָנָן~`Anan~/aw-nawn'/
[27]
   Melichu (from the margin)  מַלּוּךְ~Malluwk~/mal-luke'/    Harim  חָרִם~Charim~/khaw-reem'/
   Baanah  בַּעֲנָה~Ba`anah~/bah-an-aw'/
[28]
   × other, remnant, resid..  שְׁאָר~sh'ar~/sheh-awr'/    nation, people. folk, men  Folk, men, nation, people  עַם~`am~/am/
   Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/    Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/
   Doorkeeper, porter  שׁוֹעֵר~show`er~/sho-are'/    Behold (by mistake for ..  שִׁיר~shiyr~/sheer/
   Nethinims  נָתִין~Nathiyn~/naw-theen'/    (make, put) difference,..  בָּדַל~badal~/baw-dal'/
   nation, people. folk, men  Folk, men, nation, people  עַם~`am~/am/    earth  × common, country, eart..  אֶרֶץ~'erets~/eh'-rets/
   Law  תּוֹרָה~towrah~/to-raw'/    Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/
   (adulter) ess, each, ev..  אִשָּׁה~'ishshah~/ish-shaw'/    son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/
   Apple (of the eye), bra..  בַּת~bath~/bath/    Acknowledge, acquaintan..  יָדַע~yada`~/yaw-dah'/
   Attend, consider, be cu..  בִּין~biyn~/bene/
[29]
   Aid, amend, × calker, c..  חָזַק~chazaq~/khaw-zak'/    Another, brother(-ly); ..  אָח~'ach~/awkh/
   Excellent, famous, gall..  אַדִּיר~'addiyr~/ad-deer'/    Abide, apply, attain, ×..  בּוֹא~bow'~/bo/
   Curse, cursing, execrat..  אָלָה~'alah~/aw-law'/    Curse, oath, × sworn  שְׁבוּעָה~shbuw`ah~/sheb-oo-aw'/
   × again, away, bear, br..  יָלַךְ~yalak~/yaw-lak'/    Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/
   Law  תּוֹרָה~towrah~/to-raw'/    Add, apply, appoint, as..  נָתַן~nathan~/naw-than'/
   ( be) able, × about, a..  יָד~yad~/yawd/    the prophet and lawgiv...  Moses  מֹשֶׁה~Mosheh~/mo-sheh'/
   × bondage, bondman, (bo..  עֶבֶד~`ebed~/eh'-bed/    Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/
   Beward, be circumspect,..  שָׁמַר~shamar~/shaw-mar'/    to do, accomplish, make  Accomplish, advance, ap..  עָשָׂה~`asah~/aw-saw'/
   (which was) commanded(-..  מִצְוָה~mitsvah~/mits-vaw'/    "The Holy Creator of t...  Jehovah, the Lord  יְהֹוָה~Yhovah~/yeh-ho-vaw'/
   master  Lord, master, owner  אָדוֹן~'adown~/aw-done'/    Adversary, ceremony, c..  מִשְׁפָּט~mishpat~/mish-pawt'/
   "commandment/decree/or...  Appointed, bound, comma..  חֹק~choq~/khoke/
[30]
   Add, apply, appoint, as..  נָתַן~nathan~/naw-than'/    Apple (of the eye), bra..  בַּת~bath~/bath/
   nation, people. folk, men  Folk, men, nation, people  עַם~`am~/am/    earth  × common, country, eart..  אֶרֶץ~'erets~/eh'-rets/
   Accept, bring, buy, car..  לָקַח~laqach~/law-kakh'/    Apple (of the eye), bra..  בַּת~bath~/bath/
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/
[31]
   nation, people. folk, men  Folk, men, nation, people  עַם~`am~/am/    earth  × common, country, eart..  אֶרֶץ~'erets~/eh'-rets/
   Abide, apply, attain, ×..  בּוֹא~bow'~/bo/    Ware  מַקָּחָה~maqqachah~/mak-kaw-khaw'/
   Corn, victuals  שֶׁבֶר~sheber~/sheh'-ber/    ( every) sabbath  שַׁבָּת~shabbath~/shab-bawth'/
   day/time/year  Age, always, chronica..  יוֹם~yowm~/yome/    × at all, sell (away, -..  מָכַר~makar~/maw-kar'/
   Accept, bring, buy, car..  לָקַח~laqach~/law-kakh'/    ( every) sabbath  שַׁבָּת~shabbath~/shab-bawth'/
   Consecrated (thing), de..  קֹדֶשׁ~qodesh~/ko'-desh/    day/time/year  Age, always, chronica..  יוֹם~yowm~/yome/
   Cast off, drawn, let fa..  נָטַשׁ~natash~/naw-tash'/    confused  Seventh (time)  שְׁבִיעִי~shbiy`iy~/sheb-ee-ee'/
   Whole age, × long, ol..  שָׁנֶה~shaneh~/shaw-neh'/    Burden, carry away, pro..  מַשָּׂא~massa'~/mas-saw'/
   ( be) able, × about, a..  יָד~yad~/yawd/
[32]
   Abide (behind), appoint..  עָמַד~`amad~/aw-mad'/    (which was) commanded(-..  מִצְוָה~mitsvah~/mits-vaw'/
   Add, apply, appoint, as..  נָתַן~nathan~/naw-than'/    Whole age, × long, ol..  שָׁנֶה~shaneh~/shaw-neh'/
   Third (part, rank, time..  שְׁלִישִׁי~shliyshiy~/shel-ee-shee'/    Shekel  שֶׁקֶל~sheqel~/sheh'-kel/
   Act, bondage, bondserv..  עֲבֹדָה~`abodah~/ab-o-daw'/    Court, daughter, door, ..  בַּיִת~bayith~/bah'-yith/
   Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/
[33]
   (shew-)bread, × eat, fo..  לֶחֶם~lechem~/lekh'-em/    Row, shewbread  מַעֲרֶכֶת~ma`areketh~/mah-ar-eh'-keth/
   Alway(-s), continual (e..  תָּמִיד~tamiyd~/taw-meed'/    gift, tribute, offering  Gift, oblation, (meat) ..  מִנְחָה~minchah~/min-khaw'/
   Alway(-s), continual (e..  תָּמִיד~tamiyd~/taw-meed'/    Ascent, burnt offering ..  עֹלָה~`olah~/o-law'/
   ( every) sabbath  שַׁבָּת~shabbath~/shab-bawth'/    Month(-ly), new moon  חֹדֶשׁ~chodesh~/kho'-desh/
   Appointed (sign, time),..  מוֹעֵד~mow`ed~/mo-ade'/    Consecrated (thing), de..  קֹדֶשׁ~qodesh~/ko'-desh/
   Punishment (of sin), pu..  חַטָּאָה~chatta'ah~/khat-taw-aw'/    Appease, make (an atone..  כָּפַר~kaphar~/kaw-far'/
   Israel  יִשְׂרָאֵל~Yisra'el~/yis-raw-ale'/    Business, cattle, ind..  מְלָאכָה~mla'kah~/mel-aw-kaw'/
   Court, daughter, door, ..  בַּיִת~bayith~/bah'-yith/    Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/
[34]
   Be accepted, cast (down..  נָפַל~naphal~/naw-fal'/    Lot  גּוֹרָל~gowral~/go-rawl'/
   Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/    Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/
   nation, people. folk, men  Folk, men, nation, people  עַם~`am~/am/    Carpenter, gallows, he..  עֵץ~`ets~/ates/
   Oblation, that is offer..  קׇרְבָּן~qorban~/kor-bawn'/    Abide, apply, attain, ×..  בּוֹא~bow'~/bo/
   Court, daughter, door, ..  בַּיִת~bayith~/bah'-yith/    Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/
   Court, daughter, door, ..  בַּיִת~bayith~/bah'-yith/    Chief, (fore-)father(-l..  אָב~'ab~/awb/
   After, (al-)ways, × ce..  עֵת~`eth~/ayth/    Appoint  זָמַן~zaman~/zaw-man'/
   Whole age, × long, ol..  שָׁנֶה~shaneh~/shaw-neh'/    Whole age, × long, ol..  שָׁנֶה~shaneh~/shaw-neh'/
   Be brutish, bring (put,..  בָּעַר~ba`ar~/baw-ar'/    Altar  מִזְבֵּחַ~mizbeach~/miz-bay'-akh/
   "The Holy Creator of t...  Jehovah, the Lord  יְהֹוָה~Yhovah~/yeh-ho-vaw'/    Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/
   Describe, record, presc..  כָּתַב~kathab~/kaw-thab'/    Law  תּוֹרָה~towrah~/to-raw'/
[35]
   Abide, apply, attain, ×..  בּוֹא~bow'~/bo/    First(-ripe (figurative..  בִּכּוּר~bikkuwr~/bik-koor'/
   Country, earth, ground,..  אֲדָמָה~'adamah~/ad-aw-maw'/    First(-ripe (figurative..  בִּכּוּר~bikkuwr~/bik-koor'/
   Bough, (first-)fruit(-f..  פְּרִי~priy~/per-ee'/    Carpenter, gallows, he..  עֵץ~`ets~/ates/
   Whole age, × long, ol..  שָׁנֶה~shaneh~/shaw-neh'/    Whole age, × long, ol..  שָׁנֶה~shaneh~/shaw-neh'/
   Court, daughter, door, ..  בַּיִת~bayith~/bah'-yith/    "The Holy Creator of t...  Jehovah, the Lord  יְהֹוָה~Yhovah~/yeh-ho-vaw'/
[36]
   Eldest (son), firstborn..  בְּכוֹר~bkowr~/bek-ore'/    son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/
   Beast, cattle  בְּהֵמָה~bhemah~/be-hay-maw'/    Describe, record, presc..  כָּתַב~kathab~/kaw-thab'/
   Law  תּוֹרָה~towrah~/to-raw'/    Birthright, firstborn(-..  בְּכוֹרָה~bkowrah~/bek-o-raw'/
   Beeve, bull, bullock, ..  בָּקָר~baqar~/baw-kawr'/    (small) cattle, flock, ..  צֹאן~tso'n~/tsone/
   Abide, apply, attain, ×..  בּוֹא~bow'~/bo/    Court, daughter, door, ..  בַּיִת~bayith~/bah'-yith/
   Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/    Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/
   to minister, serve, mi...  Minister (unto), (do) s..  שָׁרַת~sharath~/shaw-rath'/    Court, daughter, door, ..  בַּיִת~bayith~/bah'-yith/
   Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/
[37]
   Abide, apply, attain, ×..  בּוֹא~bow'~/bo/    beginning  Beginning, chief(-est),..  רֵאשִׁית~re'shiyth~/ray-sheeth'/
   Dough  עֲרִיסָה~`ariycah~/ar-ee-saw'/    Gift, heave offering (s..  תְּרוּמָה~truwmah~/ter-oo-maw'/
   Bough, (first-)fruit(-f..  פְּרִי~priy~/per-ee'/    Carpenter, gallows, he..  עֵץ~`ets~/ates/
   (new, sweet) wine  תִּירוֹשׁ~tiyrowsh~/tee-roshe'/    Anointed oil  יִצְהָר~yitshar~/yits-hawr'/
   Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/    Chamber, parlour  לִשְׁכָּה~lishkah~/lish-kaw'/
   Court, daughter, door, ..  בַּיִת~bayith~/bah'-yith/    Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/
   Tenth (part), tithe(-ing)  מַעֲשֵׂר~ma`aser~/mah-as-ayr'/    Country, earth, ground,..  אֲדָמָה~'adamah~/ad-aw-maw'/
   Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/    Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/
   × surely, give (take) t..  עָשַׂר~`asar~/aw-sar'/    a city/excitement, ang...  Ai (from margin), city,..  עִיר~`iyr~/eer/
   Act, bondage, bondserv..  עֲבֹדָה~`abodah~/ab-o-daw'/
[38]
   Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/    son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/
   Aaron  אַהֲרוֹן~'Aharown~/a-har-one'/    Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/
   Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/    × surely, give (take) t..  עָשַׂר~`asar~/aw-sar'/
   Leviite  לֵוִיִּי~Leviyiy~/lay-vee-ee'/    Arise (up), (cause to) ..  עָלָה~`alah~/aw-law'/
   Tenth (part), tithe(-ing)  מַעֲשֵׂר~ma`aser~/mah-as-ayr'/    Tenth (part), tithe(-ing)  מַעֲשֵׂר~ma`aser~/mah-as-ayr'/
   Court, daughter, door, ..  בַּיִת~bayith~/bah'-yith/    Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/
   Chamber, parlour  לִשְׁכָּה~lishkah~/lish-kaw'/    Armory, cellar, garner,..  אוֹצָר~'owtsar~/o-tsaw'/
   Court, daughter, door, ..  בַּיִת~bayith~/bah'-yith/
[39]
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Israel  יִשְׂרָאֵל~Yisra'el~/yis-raw-ale'/
   son  Afflicted, age, (Ahoh-..  בֵּן~ben~/bane/    Levi  לֵוִי~Leviy~/lay-vee'/
   Abide, apply, attain, ×..  בּוֹא~bow'~/bo/    Gift, heave offering (s..  תְּרוּמָה~truwmah~/ter-oo-maw'/
   Corn (floor), wheat  דָּגָן~dagan~/daw-gawn'/    (new, sweet) wine  תִּירוֹשׁ~tiyrowsh~/tee-roshe'/
   Anointed oil  יִצְהָר~yitshar~/yits-hawr'/    Chamber, parlour  לִשְׁכָּה~lishkah~/lish-kaw'/
   Armour(-bearer), artill..  כְּלִי~kliy~/kel-ee'/    chapel, hallowed part,...  Chapel, hallowed part, ..  מִקְדָּשׁ~miqdash~/mik-dawsh'/
   Chief ruler, × own, pri..  כֹּהֵן~kohen~/ko-hane'/    to minister, serve, mi...  Minister (unto), (do) s..  שָׁרַת~sharath~/shaw-rath'/
   Doorkeeper, porter  שׁוֹעֵר~show`er~/sho-are'/    Behold (by mistake for ..  שִׁיר~shiyr~/sheer/
   Commit self, fail, fors..  עָזַב~`azab~/aw-zab'/    Court, daughter, door, ..  בַּיִת~bayith~/bah'-yith/
   Elohiym/God/god/gods  Angels, × exceeding, Go..  אֱלֹהִים~'elohiym~/el-o-heem'/
The King James version of the Bible is Public Domain.footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting