Search:δρέπανον -> ΔΡΈΠΑΝΟΝ

δρέπανον


δ ρ έ π α ν ο ν hex:#948;#961;#941;#960;#945;#957;#959;#957;
Search Google:δρέπανον

Zero אפסPsalms 19:10 verse
More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold : sweeter also than honey and the honeycomb .

הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבשׁ ונפת צופים

Mark 12:3 verse
And they caught him, and beat him, and sent him away empty.

ΚΑΙ ΛΑΒΟΝΤΕς ΑΥΤΟΝ ΕΔΕΙΡΑΝ ΚΑΙ ΑΠΕΣΤΕΙΛΑΝ ΚΕΝΟΝ

1 Kings 20:9 verse
Wherefore he said unto the messengers of Benhadad, Tell my lord the king, All that thou didst send for to thy servant at the first I will do : but this thing I may not do . And the messengers departed , and brought him word again .

ויאמר למלאכי בנ־הדד אמרו לאדני המלך כל אשׁר־שׁלחת אל־עבדך בראשׁנה אעשׂה והדבר הזה לא אוכל לעשׂות וילכו המלאכים וישׁבהו דבר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting