Search:θεωρέω -> ΘΕΩΡΈΩ

θεωρέω


θ ε ω ρ έ ω hex:#952;#949;#969;#961;#941;#969;
Search Google:θεωρέω

Zero אפס1 Chronicles 9:4 verse
Uthai the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, of the children of Pharez the son of Judah.

עותי בנ־עמיהוד בנ־עמרי בנ־אמרי בנ־בנימנ־בני־פרץ בנ־יהודה

Joshua 15:49 verse
And Dannah, and Kirjathsannah, which is Debir,

ודנה וקרית־סנה היא דבר

Matthew 1:6 verse
And Jesse begat David the king ; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias ;

ΙΕΣΣΑΙ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΔΑΥΙΔ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΔΑΥΙΔ ΔΕ ΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΤΟΝ ΣΟΛΟΜΩΝΑ ΕΚ ΤΗς ΤΟΥ ΟΥΡΙΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting