Search:προφήτησ -> ΠΡΟΦΉΤΗΣ

προφήτησ


π ρ ο φ ή τ η σ hex:#960;#961;#959;#966;#942;#964;#951;#963;
Search Google:προφήτησ

Zero אפסPsalms 89:11 verse
The heavens are thine, the earth also is thine: as for the world and the fulness thereof, thou hast founded them.

לך שׁמים אפ־לך ארץ תבל ומלאה אתה יסדתם

Matthew 15:11 verse
Not that which goeth into the mouth defileth a man ; but that which cometh out of the mouth, this defileth a man.

ΟΥ ΤΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΝ ΕΙς ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΝ ΑΝΨΡΩΠΟΝ ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΚΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟς ΤΟΥΤΟ ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΝ ΑΝΨΡΩΠΟΝ

Micah 1:3 verse
For, behold, the LORD cometh forth out of his place, and will come down , and tread upon the high places of the earth.

כי־הנה יהוה יצא ממקומו וירד ודרך על־במותי ארץ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting