Search:ע -> ע

ע


ע hex:#1506;
Search Google:ע

Zero אפס



1 Chronicles 7:18 verse
And his sister Hammoleketh bare Ishod, and Abiezer, and Mahalah.

ואחתו המלכת ילדה את־אישׁהוד ואת־אביעזר ואת־מחלה

Revelation 16:14 verse
For they are the spirits of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to the battle of that great day of God Almighty.

ΕΙΣΙΝ ΓΑΡ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ ΠΟΙΟΥΝΤΑ ΣΗΜΕΙΑ Α ΕΚΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥς ΒΑΣΙΛΕΙς ΤΗς ΟΙΚΟΥΜΕΝΗς ΟΛΗς ΣΥΝΑΓΑΓΕΙΝ ΑΥΤΟΥς ΕΙς ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΤΗς ΗΜΕΡΑς ΤΗς ΜΕΓΑΛΗς ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟς

Deuteronomy 21:17 verse
But he shall acknowledge the son of the hated for the firstborn, by giving him a double portion of all that he hath : for he is the beginning of his strength ; the right of the firstborn is his.

כי את־הבכר בנ־השׂנואה יכיר לתת לו פי שׁנים בכל אשׁר־ימצא לו כי־הוא ראשׁית אנו לו משׁפט הבכרה





footer



Hosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting