Search:ע -> ע

ע


ע hex:#1506;
Search Google:ע

Zero אפס1 Corinthians 14:13 verse
Wherefore let him that speaketh in an unknown tongue pray that he may interpret .

ΔΙΟ Ο ΛΑΛΩΝ ΓΛΩΣΣΗ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΨΩ ΙΝΑ ΔΙΕΡΜΗΝΕΥΗ

Ezekiel 12:27 verse
Son of man, behold, they of the house of Israel say , The vision that he seeth is for many days to come, and he prophesieth of the times that are far off.

בנ־אדם הנה בית־ישׂראל אמרים החזון אשׁר־הוא חזה לימים רבים ולעתים רחוקות הוא נבא

Numbers 32:41 verse
And Jair the son of Manasseh went and took the small towns thereof, and called them Havothjair.

ויאיר בנ־מנשׁה הלך וילכד את־חותיהם ויקרא אתהן חות יאיר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting