5675

5675 -עֲבַר -`abar -ab-ar'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

עֲבַר
עֲבַר

number - 5675
orig_word - עֲבַר
word_orig - corresponding to (05676)
translit - `abar
tdnt - TWOT - 2897
phonetic - ab-ar'
part_of_speech - Noun Masculine
st_def - (Aramaic) corresponding to «05676»:--beyond, this side.
IPD_def -
 1. region beyond or across

English -
letter - a
data - {"def":{"short":"properly, a region across; but used only adverbially (with or without a preposition) on the opposite side (especially of the Jordan; ususally meaning the east)","long":["region beyond or across"]},"deriv":"corresponding to H5676","pronun":{"ipa":"ʕə̆ˈbɑr","ipa_mod":"ʕə̆ˈvɑʁ","sbl":"ʿăbar","dic":"uh-BAHR","dic_mod":"uh-VAHR"},"aramaic":1}
usages - beyond, this side
**************
id - 6039
strongs - 5675
base_word - עֲבַר
data - {"def":{"short":"properly, a region across; but used only adverbially (with or without a preposition) on the opposite side (especially of the Jordan; ususally meaning the east)","long":["region beyond or across"]},"deriv":"corresponding to H5676","pronun":{"ipa":"ʕə̆ˈbɑr","ipa_mod":"ʕə̆ˈvɑʁ","sbl":"ʿăbar","dic":"uh-BAHR","dic_mod":"uh-VAHR"},"aramaic":1}
usage - beyond, this side
part_of_speech - n-m
Strong's Search

עֲבַר
עֲבַר

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:5675

strongscsv:עֲבַר
ע ֲ ב ַ ר
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
ar
[" r "]
[" r "]
#1506;#1458;#1489;#1463;#1512;
u+05e2u+05b2u+05d1u+05b7u+05e8

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:עֲבַר
ע ֲ ב ַ ר
ʻ
[" a e o i "]
[" a e o i Y "]
ab
[" b "]
[" b R M "]
ar
[" r "]
[" r "]
#1506;#1458;#1489;#1463;#1512;
u+05e2u+05b2u+05d1u+05b7u+05e8

Search:עֲבַר -> עֲבַר

עֲבַר


 1. [ע]
  [ע] [" a e o i "] ʻ ע ע /ʻ/ hebrew ע (ע) -
 2. [ֲ]
  [ֲ] ֲ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 3. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 4. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 5. [ר]
  [ר] [" r "] r /r/ gothic raida 𐍂 (𐍂) - ρ Ρ /r/ grk: ρ (ρ) - ῤ ῤ /r/ grk: ῤ (ῤ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ר ר /r/ hebrew ר (ר) -
עֲבַר ~= /ʻabar/
Search Google:עֲבַר

Search:5675 -> 5675

5675


 1. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [7]
  [7] numwd: Seven - שבעה
 4. [5]
  [5] numwd: Five - חמישה
5675 ~= /5675/ numwd: Five Thousand Six Hundred Seventy-five - חמישה אלפים שש-מאות שבעים וחמישה
Search Google:5675footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting