Search:οὐδείσ -> ΟὐΔΕΊΣ

οὐδείσ


ο ὐ δ ε ί σ hex:#959;#8016;#948;#949;#943;#963;
Search Google:οὐδείσ

Zero אפסRomans 3:9 verse
What then ? are we better than they? No, in no wise : for we have before proved both Jews and Gentiles, that they are all under sin ;

ΤΙ ΟΥΝ ΠΡΟΕΧΟΜΕΨΑ ΟΥ ΠΑΝΤΩς ΠΡΟΗΤΙΑΣΑΜΕΨΑ ΓΑΡ ΙΟΥΔΑΙΟΥς ΤΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑς ΠΑΝΤΑς ΥΦ ΑΜΑΡΤΙΑΝ ΕΙΝΑΙ

Ezekiel 20:13 verse
But the house of Israel rebelled against me in the wilderness : they walked not in my statutes, and they despised my judgments, which if a man do , he shall even live in them; and my sabbaths they greatly polluted : then I said , I would pour out my fury upon them in the wilderness, to consume them.

וימרו־בי בית־ישׂראל במדבר בחקותי לא־הלכו ואת־משׁפטי מאסו אשׁר יעשׂה אתם האדם וחי בהם ואת־שׁבתתי חללו מאד ואמר לשׁפך חמתי עליהם במדבר לכלותם

2 Chronicles 28:13 verse
And said unto them, Ye shall not bring in the captives hither: for whereas we have offended against the LORD already, ye intend to add more to our sins and to our trespass : for our trespass is great, and there is fierce wrath against Israel.

ויאמרו להם לא־תביאו את־השׁביה הנה כי לאשׁמת יהוה עלינו אתם אמרים להסיף על־חטאתינו ועל־אשׁמתינו כי־רבה אשׁמה לנו וחרון אף על־ישׂראל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting