Search:ποιέω -> ΠΟΙΈΩ

ποιέω


π ο ι έ ω hex:#960;#959;#953;#941;#969;
Search Google:ποιέω

Zero אפסIsaiah 5:19 verse
That say , Let him make speed , and hasten his work, that we may see it: and let the counsel of the Holy One of Israel draw nigh and come , that we may know it!

האמרים ימהר יחישׁה מעשׂהו למען נראה ותקרב ותבואה עצת קדושׁ ישׂראל ונדעה

Luke 6:1 verse
And it came to pass on the second sabbath after the first, that he went through the corn fields ; and his disciples plucked the ears of corn, and did eat , rubbing them in their hands.

ΕΓΕΝΕΤΟ ΔΕ ΕΝ ΣΑΒΒΑΤΩ ΔΙΑΠΟΡΕΥΕΣΨΑΙ ΑΥΤΟΝ ΔΙΑ ΣΠΟΡΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΤΙΛΛΟΝ ΟΙ ΜΑΨΗΤΑΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΗΣΨΙΟΝ ΤΟΥς ΣΤΑΧΥΑς ΘΩΧΟΝΤΕς ΤΑΙς ΧΕΡΣΙΝ

Numbers 21:19 verse
And from Mattanah to Nahaliel : and from Nahaliel to Bamoth :

וממתנה נחליאל ומנחליאל במות

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting