Search:χ -> Χ

χ


χ hex:#967;
Search Google:χ

Zero אפסGenesis 41:39 verse
And Pharaoh said unto Joseph, Forasmuch as God hath shewed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art:

ויאמר פרעה אל־יוסף אחרי הודיע אלהים אותך את־כל־זאת אינ־נבון וחכם כמוך

Genesis 21:30 verse
And he said , For these seven ewe lambs shalt thou take of my hand, that they may be a witness unto me, that I have digged this well.

ויאמר כי את־שׁבע כבשׂת תקח מידי בעבור תהיה־לי לעדה כי חפרתי את־הבאר הזאת

Acts 19:8 verse
And he went into the synagogue, and spake boldly for the space of three months, disputing and persuading the things concerning the kingdom of God.

ΕΙΣΕΛΨΩΝ ΔΕ ΕΙς ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΕΠΑΡΡΗΣΙΑΖΕΤΟ ΕΠΙ ΜΗΝΑς ΤΡΕΙς ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟς ΚΑΙ ΠΕΙΨΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗς ΒΑΣΙΛΕΙΑς ΤΟΥ ΨΕΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting