Search:ד -> ד

ד


ד hex:#1491;
Search Google:ד

Zero אפסMark 1:21 verse
And they went into Capernaum ; and straightway on the sabbath day he entered into the synagogue, and taught .

ΚΑΙ ΕΙΣΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΕΙς ΚΑΦΑΡΝΑΟΥΜ ΚΑΙ ΕΥΨΥς ΤΟΙς ΣΑΒΒΑΣΙΝ ΕΙΣΕΛΨΩΝ ΕΙς ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗΝ ΕΔΙΔΑΣΚΕΝ

Isaiah 22:1 verse
The burden of the valley of vision. What aileth thee now, that thou art wholly gone up to the housetops ?

משׂא גיא חזיון מה־לך אפוא כי־עלית כלך לגגות

Luke 3:17 verse
Whose fan is in his hand, and he will throughly purge his floor, and will gather the wheat into his garner ; but the chaff he will burn with fire unquenchable.

ΟΥ ΤΟ ΠΤΥΟΝ ΕΝ ΤΗ ΧΕΙΡΙ ΑΥΤΟΥ ΔΙΑΚΑΨΑΡΑΙ ΤΗΝ ΑΛΩΝΑ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΑΓΕΙΝ ΤΟΝ ΣΙΤΟΝ ΕΙς ΤΗΝ ΑΠΟΨΗΚΗΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΔΕ ΑΧΥΡΟΝ ΚΑΤΑΚΑΥΣΕΙ ΠΥΡΙ ΑΣΒΕΣΤΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting