Search:ד -> ד

ד


ד hex:#1491;
Search Google:ד

Zero אפסPsalms 100:5 verse
For the LORD is good ; his mercy is everlasting ; and his truth endureth to all generations.

כי־טוב יהוה לעולם חסדו ועד־דר ודר אמונתו

John 1:50 verse
Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou ? thou shalt see greater things than these.

ΑΠΕΚΡΙΨΗ ΙΗΣΟΥς ΚΑΙ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΟΤΙ ΕΙΠΟΝ ΣΟΙ ΟΤΙ ΕΙΔΟΝ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΩ ΤΗς ΣΥΚΗς ΠΙΣΤΕΥΕΙς ΜΕΙΖΩ ΤΟΥΤΩΝ ΟΘΗ

Ezra 8:16 verse
Then sent I for Eliezer, for Ariel, for Shemaiah, and for Elnathan, and for Jarib, and for Elnathan, and for Nathan, and for Zechariah, and for Meshullam, chief men ; also for Joiarib, and for Elnathan, men of understanding .

ואשׁלחה לאליעזר לאריאל לשׁמעיה ולאלנתן וליריב ולאלנתן ולנתן ולזכריה ולמשׁלם ראשׁים וליויריב ולאלנתן מבינים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting