Search:ד -> ד

ד


ד hex:#1491;
Search Google:ד

Zero אפס2 Chronicles 29:1 verse
Hezekiah began to reign when he was five and twenty years old, and he reigned nine and twenty years in Jerusalem. And his mother's name was Abijah, the daughter of Zechariah.

יחזקיהו מלך בנ־עשׂרים וחמשׁ שׁנה ועשׂרים ותשׁע שׁנה מלך בירושׁלם ושׁם אמו אביה בת־זכריהו

Genesis 25:32 verse
And Esau said , Behold, I am at the point to die : and what profit shall this birthright do to me?

ויאמר עשׂו הנה אנכי הולך למות ולמה־זה לי בכרה

Psalms 22:26 verse
The meek shall eat and be satisfied : they shall praise the LORD that seek him: your heart shall live for ever.

יאכלו ענוים וישׂבעו יהללו יהוה דרשׁיו יחי לבבכם לעד

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting