1684

1684 -דְּבַח -dbach -deb-akh'
Strong's Hebrew Online Dictionary Project

Strong's Hebrew Lexicon Online Bible Dictionary Project

דְּבַח
דְּבַח

number - 1684
orig_word - דְּבַח
word_orig - corresponding to (02076)
translit - dbach
tdnt - TWOT - 2665
phonetic - deb-akh'
part_of_speech - Verb
st_def - (Aramaic) corresponding to «02076»; to sacrifice (an animal):--offer (sacrifice).
IPD_def -
 1. (P'al) to sacrifice

English -
letter - d
data - {"def":{"short":"to sacrifice (an animal)","long":["(P'al) to sacrifice"]},"deriv":"corresponding to H2076","pronun":{"ipa":"d̪ɛ̆ˈbɑħ","ipa_mod":"dɛ̆ˈvɑχ","sbl":"dĕbaḥ","dic":"deh-BA","dic_mod":"deh-VAHK"},"aramaic":1}
usages - offer (sacrifice)
**************
id - 1753
strongs - 1684
base_word - דְּבַח
data - {"def":{"short":"to sacrifice (an animal)","long":["(P'al) to sacrifice"]},"deriv":"corresponding to H2076","pronun":{"ipa":"d̪ɛ̆ˈbɑħ","ipa_mod":"dɛ̆ˈvɑχ","sbl":"dĕbaḥ","dic":"deh-BA","dic_mod":"deh-VAHK"},"aramaic":1}
usage - offer (sacrifice)
part_of_speech - v
Strong's Search

דְּבַח
דְּבַח

Greek number:
Hebrew number:

Search Word:

Strong Hebrew:1684

strongscsv:דְּבַח
ד ּ ְ ב ַ ח
d
[" d "]
[" d "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
#1491;#1468;#1456;#1489;#1463;#1495;
u+05d3u+05bcu+05b0u+05d1u+05b7u+05d7

phpBible_hebrew_lexicon_lemma:דְּבַח
ד ּ ְ ב ַ ח
d
[" d "]
[" d "]
eb
[" b "]
[" b R M "]
ah
[" k c K "]
[" k c K "]
#1491;#1468;#1456;#1489;#1463;#1495;
u+05d3u+05bcu+05b0u+05d1u+05b7u+05d7

Search:דְּבַח -> דְּבַח

דְּבַח


 1. [ד]
  [ד] [" d "] d /d/ gothic dags 𐌳 (𐌳) - Δ Δ /d/ grk: Δ (Δ) - δ Δ /d/ grk: δ (δ) - ד ד /d/ hebrew ד (ד) -
 2. [ּ]
  [ּ] ּ
  ּ
  #1468;
  u+05bc
 3. [ְ]
  [ְ] ְ e /e/ gothic eaihvus 𐌴 (𐌴) - Ε Ε /e/ grk: Ε (Ε) - έ Έ /e/ grk: έ (έ) - ε Ε /e/ grk: ε (ε) - ἐ Ἐ /e/ grk: ἐ (ἐ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἔ Ἔ /e/ grk: ἔ (ἔ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἐ Ἐ /e/ grk: Ἐ (Ἐ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἔ Ἔ /e/ grk: Ἔ (Ἔ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ὲ Ὲ /e/ grk: ὲ (ὲ) - ή Ή /e/ grk: ή (ή) - η Η /e/ grk: η (η) - ἠ Ἠ /e/ grk: ἠ (ἠ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἤ Ἤ /e/ grk: ἤ (ἤ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἦ Ἦ /e/ grk: ἦ (ἦ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἠ Ἠ /e/ grk: Ἠ (Ἠ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Ἤ Ἤ /e/ grk: Ἤ (Ἤ) - ὴ Ὴ /e/ grk: ὴ (ὴ) -
 4. [ב]
  [ב] [" b "] b /b/ gothic bairkan 𐌱 (𐌱) - Β Β /b/ grk: Β (Β) - β Β /b/ grk: β (β) - ב ב /b/ hebrew ב (ב) -
 5. [ַ]
  [ַ] ַ a /a/ gothic ahsa 𐌰 (𐌰) - Α Α /a/ grk: Α (Α) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) - α Α /a/ grk: α (α) - ἀ Ἀ /a/ grk: ἀ (ἀ) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἄ Ἄ /a/ grk: ἄ (ἄ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ἆ Ἆ /a/ grk: ἆ (ἆ) - Ἀ Ἀ /a/ grk: Ἀ (Ἀ) - Ἄ Ἄ /a/ grk: Ἄ (Ἄ) - ὰ Ὰ /a/ grk: ὰ (ὰ) - ᾄ ᾌ /ai/ grk: ᾄ (ᾄ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ᾳ ᾼ /ai/ grk: ᾳ (ᾳ) - ᾴ ᾴ /ai/ grk: ᾴ (ᾴ) - ᾶ ᾶ /a/ grk: ᾶ (ᾶ) - ᾷ ᾷ /ai/ grk: ᾷ (ᾷ) - ֲ ֲ /a/ hebrew ֲ (ֲ) - ַ ַ /a/ hebrew ַ (ַ) - ָ ָ /a/ hebrew ָ (ָ) - ά Ά /a/ grk: ά (ά) -
 6. [ח]
  [ח] [" k c K "] h /h/ gothic hagl 𐌷 (𐌷) - /th/ gothic thiuth 𐌸 (𐌸) - ἁ Ἁ /ha/ grk: ἁ (ἁ) - ἅ Ἅ /ha/ grk: ἅ (ἅ) - ᾅ ᾍ /hai/ grk: ᾅ (ᾅ) - ἑ Ἑ /he/ grk: ἑ (ἑ) - ἕ Ἕ /he/ grk: ἕ (ἕ) - Ἑ Ἑ /he/ grk: Ἑ (Ἑ) - Ἕ Ἕ /he/ grk: Ἕ (Ἕ) - ἡ Ἡ /he/ grk: ἡ (ἡ) - ἥ Ἥ /he/ grk: ἥ (ἥ) - ἧ Ἧ /he/ grk: ἧ (ἧ) - Ἡ Ἡ /he/ grk: Ἡ (Ἡ) - Θ Θ /th/ grk: Θ (Θ) - θ Θ /th/ grk: θ (θ) - ἱ Ἱ /hi/ grk: ἱ (ἱ) - ἵ Ἵ /hi/ grk: ἵ (ἵ) - ἷ Ἷ /hi/ grk: ἷ (ἷ) - Ἱ Ἱ /hi/ grk: Ἱ (Ἱ) - ὁ Ὁ /ho/ grk: ὁ (ὁ) - ὅ Ὅ /ho/ grk: ὅ (ὅ) - ῥ Ῥ /rh/ grk: ῥ (ῥ) - Ῥ Ῥ /rh/ grk: Ῥ (Ῥ) - ὑ Ὑ /hy/ grk: ὑ (ὑ) - ὕ Ὕ /hy/ grk: ὕ (ὕ) -
דְּבַח ~= /debah/
Search Google:דְּבַח

Search:1684 -> 1684

1684


 1. [1]
  [1] numwd: One - אחד
 2. [6]
  [6] numwd: Six - שישה
 3. [8]
  [8] numwd: Eight - שמונה
 4. [4]
  [4] numwd: Four - ארבעה
1684 ~= /1684/ numwd: One Thousand Six Hundred Eighty-four - אחד אלפים שש-מאות שמונים וארבעה
Search Google:1684footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting