Search:מ -> מ

מ


מ hex:#1502;
Search Google:מ

Zero אפסPsalms 119:173 verse
Let thine hand help me; for I have chosen thy precepts.

תהי־ידך לעזרני כי פקודיך בחרתי

Job 38:26 verse
To cause it to rain on the earth, where no man is; on the wilderness, wherein there is no man ;

להמטיר על־ארץ לא־אישׁ מדבר לא־אדם בו

Jeremiah 13:24 verse
Therefore will I scatter them as the stubble that passeth away by the wind of the wilderness.

ואפיצם כקשׁ־עובר לרוח מדבר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting