Search:מ -> מ

מ


מ hex:#1502;
Search Google:מ

Zero אפסGenesis 40:3 verse
And he put them in ward in the house of the captain of the guard, into the prison , the place where Joseph was bound .

ויתן אתם במשׁמר בית שׂר הטבחים אל־בית הסהר מקום אשׁר יוסף אסור שׁם

Matthew 4:20 verse
And they straightway left their nets, and followed him.

ΟΙ ΔΕ ΕΥΨΕΩς ΑΦΕΝΤΕς ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΚΟΛΟΥΨΗΣΑΝ ΑΥΤΩ

Nehemiah 9:5 verse
Then the Levites, Jeshua, and Kadmiel, Bani, Hashabniah, Sherebiah, Hodijah, Shebaniah, and Pethahiah, said , Stand up and bless the LORD your God for ever and ever : and blessed be thy glorious name, which is exalted above all blessing and praise.

ויאמרו הלוים ישׁוע וקדמיאל בני חשׁבניה שׁרביה הודיה שׁבניה פתחיה קומו ברכו את־יהוה אלהיכם מנ־העולם עד־העולם ויברכו שׁם כבודך ומרומם על־כל־ברכה ותהלה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting