Search:מ -> מ

מ


מ hex:#1502;
Search Google:מ

Zero אפסJob 4:11 verse
The old lion perisheth for lack of prey, and the stout lion's whelps are scattered abroad .

לישׁ אבד מבלי־טרף ובני לביא יתפרדו

Matthew 6:25 verse
Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat , or what ye shall drink ; nor yet for your body, what ye shall put on . Is not the life more than meat, and the body than raiment ?

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΜΗ ΜΕΡΙΜΝΑΤΕ ΤΗ ΘΥΧΗ ΥΜΩΝ ΤΙ ΦΑΓΗΤΕ Η ΤΙ ΠΙΗΤΕ ΜΗΔΕ ΤΩ ΣΩΜΑΤΙ ΥΜΩΝ ΤΙ ΕΝΔΥΣΗΣΨΕ ΟΥΧΙ Η ΘΥΧΗ ΠΛΕΙΟΝ ΕΣΤΙΝ ΤΗς ΤΡΟΦΗς ΚΑΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟς

1 Kings 17:13 verse
And Elijah said unto her, Fear not; go and do as thou hast said : but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son.

ויאמר אליה אליהו אל־תיראי באי עשׂי כדברך אך עשׂי־לי משׁם עגה קטנה בראשׁנה והוצאת לי ולך ולבנך תעשׂי באחרנה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting