Search:מ -> מ

מ


מ hex:#1502;
Search Google:מ

Zero אפסEsther 1:12 verse
But the queen Vashti refused to come at the king's commandment by his chamberlains : therefore was the king very wroth , and his anger burned in him.

ותמאן המלכה ושׁתי לבוא בדבר המלך אשׁר ביד הסריסים ויקצף המלך מאד וחמתו בערה בו

Isaiah 40:28 verse
Hast thou not known ? hast thou not heard , that the everlasting God, the LORD, the Creator of the ends of the earth, fainteth not, neither is weary ? there is no searching of his understanding.

הלוא ידעת אמ־לא שׁמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו

Psalms 17:7 verse
Shew thy marvellous lovingkindness, O thou that savest by thy right hand them which put their trust in thee from those that rise up against them.

הפלה חסדיך מושׁיע חוסים ממתקוממים בימינך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting