Search:μ -> Μ

μ


μ hex:#956;
Search Google:μ

Zero אפסMatthew 10:8 verse
Heal the sick , cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils : freely ye have received , freely give .

ΑΣΨΕΝΟΥΝΤΑς ΨΕΡΑΠΕΥΕΤΕ ΝΕΚΡΟΥς ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΛΕΠΡΟΥς ΚΑΨΑΡΙΖΕΤΕ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΕΚΒΑΛΛΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΕΛΑΒΕΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΤΕ

Ezekiel 36:29 verse
I will also save you from all your uncleannesses : and I will call for the corn, and will increase it, and lay no famine upon you.

והושׁעתי אתכם מכל טמאותיכם וקראתי אל־הדגן והרביתי אתו ולא־אתן עליכם רעב

Mark 3:7 verse
But Jesus withdrew himself with his disciples to the sea : and a great multitude from Galilee followed him, and from Judaea,

ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥς ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΜΑΨΗΤΩΝ ΑΥΤΟΥ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΠΡΟς ΤΗΝ ΨΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΛΗΨΟς ΑΠΟ ΤΗς ΓΑΛΙΛΑΙΑς ΗΚΟΛΟΥΨΗΣΕΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗς ΙΟΥΔΑΙΑς

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting