Search:μ -> Μ

μ


μ hex:#956;
Search Google:μ

Zero אפס1 Kings 15:31 verse
Now the rest of the acts of Nadab, and all that he did , are they not written in the book of the chronicles of the kings of Israel ?

ויתר דברי נדב וכל־אשׁר עשׂה הלא־הם כתובים על־ספר דברי הימים למלכי ישׂראל

Judges 16:5 verse
And the lords of the Philistines came up unto her, and said unto her, Entice him, and see wherein his great strength lieth, and by what means we may prevail against him, that we may bind him to afflict him: and we will give thee every one of us eleven hundred pieces of silver.

ויעלו אליה סרני פלשׁתים ויאמרו לה פתי אותו וראי במה כחו גדול ובמה נוכל לו ואסרנהו לענתו ואנחנו נתנ־לך אישׁ אלף ומאה כסף

2 Chronicles 6:22 verse
If a man sin against his neighbour, and an oath be laid upon him to make him swear , and the oath come before thine altar in this house ;

אמ־יחטא אישׁ לרעהו ונשׁא־בו אלה להאלתו ובא אלה לפני מזבחך בבית הזה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting