Search:μ -> Μ

μ


μ hex:#956;
Search Google:μ

Zero אפסNumbers 2:3 verse
And on the east side toward the rising of the sun shall they of the standard of the camp of Judah pitch throughout their armies : and Nahshon the son of Amminadab shall be captain of the children of Judah.

והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשׂיא לבני יהודה נחשׁון בנ־עמינדב

2 Chronicles 2:15 verse
Now therefore the wheat, and the barley, the oil, and the wine, which my lord hath spoken of, let him send unto his servants :

ועתה החטים והשׂערים השׁמן והיין אשׁר אמר אדני ישׁלח לעבדיו

Psalms 40:17 verse
But I am poor and needy ; yet the Lord thinketh upon me: thou art my help and my deliverer ; make no tarrying , O my God.

ואני עני ואביון אדני יחשׁב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל־תאחר

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting