Search:μ -> Μ

μ


μ hex:#956;
Search Google:μ

Zero אפס1 Kings 13:4 verse
And it came to pass, when king Jeroboam heard the saying of the man of God, which had cried against the altar in Bethel, that he put forth his hand from the altar, saying , Lay hold on him. And his hand, which he put forth against him, dried up , so that he could not pull it in again to him.

ויהי כשׁמע המלך את־דבר אישׁ־האלהים אשׁר קרא על־המזבח בבית־אל וישׁלח ירבעם את־ידו מעל המזבח לאמר תפשׂהו ותיבשׁ ידו אשׁר שׁלח עליו ולא יכל להשׁיבה אליו

Exodus 9:21 verse
And he that regarded not the word of the LORD left his servants and his cattle in the field.

ואשׁר לא־שׂם לבו אל־דבר יהוה ויעזב את־עבדיו ואת־מקנהו בשׂדה

Psalms 68:12 verse
Kings of armies did flee apace : and she that tarried at home divided the spoil.

מלכי צבאות ידדון ידדון ונות בית תחלק שׁלל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting