Search:μ -> Μ

μ


μ hex:#956;
Search Google:μ

Zero אפסZephaniah 1:5 verse
And them that worship the host of heaven upon the housetops ; and them that worship and that swear by the LORD, and that swear by Malcham ;

ואת־המשׁתחוים על־הגגות לצבא השׁמים ואת־המשׁתחוים הנשׁבעים ליהוה והנשׁבעים במלכם

Colossians 3:6 verse
For which things' sake the wrath of God cometh on the children of disobedience :

ΔΙ Α ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΨΕΟΥ

Psalms 5:9 verse
For there is no faithfulness in their mouth ; their inward part is very wickedness ; their throat is an open sepulchre ; they flatter with their tongue.

כי אין בפיהו נכונה קרבם הוות קבר־פתוח גרונם לשׁונם יחליקון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting