Search:μ -> Μ

μ


μ hex:#956;
Search Google:μ

Zero אפסHebrews 11:4 verse
By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts : and by it he being dead yet speaketh .

ΠΙΣΤΕΙ ΠΛΕΙΟΝΑ ΨΥΣΙΑΝ ΑΒΕΛ ΠΑΡΑ ΚΑΙΝ ΠΡΟΣΗΝΕΓΚΕΝ ΤΩ ΨΕΩ ΔΙ Ης ΕΜΑΡΤΥΡΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟς ΜΑΡΤΥΡΟΥΝΤΟς ΕΠΙ ΤΟΙς ΔΩΡΟΙς ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΚΑΙ ΔΙ ΑΥΤΗς ΑΠΟΨΑΝΩΝ ΕΤΙ ΛΑΛΕΙ

Jeremiah 52:30 verse
In the three and twentieth year of Nebuchadrezzar Nebuzaradan the captain of the guard carried away captive of the Jews seven hundred forty and five persons : all the persons were four thousand and six hundred.

בשׁנת שׁלשׁ ועשׂרים לנבוכדראצר הגלה נבוזראדן רב־טבחים יהודים נפשׁ שׁבע מאות ארבעים וחמשׁה כל־נפשׁ ארבעת אלפים ושׁשׁ מאות

Acts 13:16 verse
Then Paul stood up , and beckoning with his hand said , Men of Israel, and ye that fear God, give audience .

ΑΝΑΣΤΑς ΔΕ ΠΑΥΛΟς ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΕΙΣΑς ΤΗ ΧΕΙΡΙ ΕΙΠΕΝ ΑΝΔΡΕς ΙΣΡΑΗΛΙΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΨΕΟΝ ΑΚΟΥΣΑΤΕ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting