Search:φ -> Φ

φ


φ hex:#966;
Search Google:φ

Zero אפסNumbers 16:1 verse
Now Korah, the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and Dathan and Abiram, the sons of Eliab, and On, the son of Peleth, sons of Reuben, took men:

ויקח קרח בנ־יצהר בנ־קהת בנ־לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בנ־פלת בני ראובן

Judges 21:25 verse
In those days there was no king in Israel : every man did that which was right in his own eyes.

בימים ההם אין מלך בישׂראל אישׁ הישׁר בעיניו יעשׂה

Deuteronomy 20:18 verse
That they teach you not to do after all their abominations, which they have done unto their gods ; so should ye sin against the LORD your God.

למען אשׁר לא־ילמדו אתכם לעשׂות ככל תועבתם אשׁר עשׂו לאלהיהם וחטאתם ליהוה אלהיכם

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting