Search:φ -> Φ

φ


φ hex:#966;
Search Google:φ

Zero אפסJoshua 10:9 verse
Joshua therefore came unto them suddenly, and went up from Gilgal all night.

ויבא אליהם יהושׁע פתאם כל־הלילה עלה מנ־הגלגל

Psalms 101:2 verse
I will behave myself wisely in a perfect way. O when wilt thou come unto me? I will walk within my house with a perfect heart.

אשׂכילה בדרך תמים מתי תבוא אלי אתהלך בתמ־לבבי בקרב ביתי

Luke 1:62 verse
And they made signs to his father, how he would have him called .

ΕΝΕΝΕΥΟΝ ΔΕ ΤΩ ΠΑΤΡΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟ ΤΙ ΑΝ ΨΕΛΟΙ ΚΑΛΕΙΣΨΑΙ ΑΥΤΟ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting