Search:φ -> Φ

φ


φ hex:#966;
Search Google:φ

Zero אפס1 Kings 3:4 verse
And the king went to Gibeon to sacrifice there; for that was the great high place : a thousand burnt offerings did Solomon offer upon that altar.

וילך המלך גבענה לזבח שׁם כי היא הבמה הגדולה אלף עלות יעלה שׁלמה על המזבח ההוא

Matthew 8:21 verse
And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father.

ΕΤΕΡΟς ΔΕ ΤΩΝ ΜΑΨΗΤΩΝ ΕΙΠΕΝ ΑΥΤΩ ΚΥΡΙΕ ΕΠΙΤΡΕΘΟΝ ΜΟΙ ΠΡΩΤΟΝ ΑΠΕΛΨΕΙΝ ΚΑΙ ΨΑΘΑΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ

Numbers 3:7 verse
And they shall keep his charge, and the charge of the whole congregation before the tabernacle of the congregation, to do the service of the tabernacle.

ושׁמרו את־משׁמרתו ואת־משׁמרת כל־העדה לפני אהל מועד לעבד את־עבדת המשׁכן

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting