Search:φ -> Φ

φ


φ hex:#966;
Search Google:φ

Zero אפס2 Samuel 3:17 verse
And Abner had communication with the elders of Israel, saying , Ye sought for David in times past to be king over you:

ודבר־אבנר היה עמ־זקני ישׂראל לאמר גמ־תמול גמ־שׁלשׁם הייתם מבקשׁים את־דוד למלך עליכם

Obadiah 1:8 verse
Shall I not in that day, saith the LORD, even destroy the wise men out of Edom, and understanding out of the mount of Esau ?

הלוא ביום ההוא נאמ־יהוה והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשׂו

Genesis 18:32 verse
And he said , Oh let not the Lord be angry , and I will speak yet but this once : Peradventure ten shall be found there. And he said , I will not destroy it for ten's sake.

ויאמר אל־נא יחר לאדני ואדברה אכ־הפעם אולי ימצאון שׁם עשׂרה ויאמר לא אשׁחית בעבור העשׂרה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting