Search:φ -> Φ

φ


φ hex:#966;
Search Google:φ

Zero אפס1 Chronicles 29:13 verse
Now therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name.

ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשׁם תפארתך

Psalms 39:3 verse
My heart was hot within me, while I was musing the fire burned : then spake I with my tongue,

חמ־לבי בקרבי בהגיגי תבער־אשׁ דברתי בלשׁוני

Leviticus 19:30 verse
Ye shall keep my sabbaths, and reverence my sanctuary : I am the LORD.

את־שׁבתתי תשׁמרו ומקדשׁי תיראו אני יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting