Search:φ -> Φ

φ


φ hex:#966;
Search Google:φ

Zero אפסHabakkuk 3:15 verse
Thou didst walk through the sea with thine horses, through the heap of great waters.

דרכת בים סוסיך חמר מים רבים

Deuteronomy 5:10 verse
And shewing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments.

ועשׂה חסד לאלפים לאהבי ולשׁמרי מצותו

Numbers 34:18 verse
And ye shall take one prince of every tribe, to divide the land by inheritance .

ונשׂיא אחד נשׂיא אחד ממטה תקחו לנחל את־הארץ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting