Search:φ -> Φ

φ


φ hex:#966;
Search Google:φ

Zero אפסIsaiah 51:14 verse
The captive exile hasteneth that he may be loosed , and that he should not die in the pit, nor that his bread should fail .

מהר צעה להפתח ולא־ימות לשׁחת ולא יחסר לחמו

Zechariah 13:2 verse
And it shall come to pass in that day, saith the LORD of hosts, that I will cut off the names of the idols out of the land, and they shall no more be remembered : and also I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land.

והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות אכרית את־שׁמות העצבים מנ־הארץ ולא יזכרו עוד וגם את־הנביאים ואת־רוח הטמאה אעביר מנ־הארץ

Revelation 12:16 verse
And the earth helped the woman, and the earth opened her mouth, and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth.

ΚΑΙ ΕΒΟΗΨΗΣΕΝ Η ΓΗ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΙ ΚΑΙ ΗΝΟΙΞΕΝ Η ΓΗ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΑΥΤΗς ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΙΕΝ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΟΝ ΕΒΑΛΕΝ Ο ΔΡΑΚΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟς ΑΥΤΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting