Search:φ -> Φ

φ


φ hex:#966;
Search Google:φ

Zero אפסJoshua 21:20 verse
And the families of the children of Kohath, the Levites which remained of the children of Kohath, even they had the cities of their lot out of the tribe of Ephraim.

ולמשׁפחות בני־קהת הלוים הנותרים מבני קהת ויהי ערי גורלם ממטה אפרים

Psalms 88:2 verse
Let my prayer come before thee: incline thine ear unto my cry ;

תבוא לפניך תפלתי הטה־אזנך לרנתי

Mark 11:23 verse
For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed , and be thou cast into the sea ; and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass ; he shall have whatsoever he saith .

ΑΜΗΝ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ Ος ΑΝ ΕΙΠΗ ΤΩ ΟΡΕΙ ΤΟΥΤΩ ΑΡΨΗΤΙ ΚΑΙ ΒΛΗΨΗΤΙ ΕΙς ΤΗΝ ΨΑΛΑΣΣΑΝ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΨΗ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΥΤΟΥ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΥΗ ΟΤΙ Ο ΛΑΛΕΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΣΤΑΙ ΑΥΤΩ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting