Search:φ -> Φ

φ


φ hex:#966;
Search Google:φ

Zero אפס1 Chronicles 7:18 verse
And his sister Hammoleketh bare Ishod, and Abiezer, and Mahalah.

ואחתו המלכת ילדה את־אישׁהוד ואת־אביעזר ואת־מחלה

Leviticus 3:2 verse
And he shall lay his hand upon the head of his offering, and kill it at the door of the tabernacle of the congregation : and Aaron's sons the priests shall sprinkle the blood upon the altar round about.

וסמך ידו על־ראשׁ קרבנו ושׁחטו פתח אהל מועד וזרקו בני אהרן הכהנים את־הדם על־המזבח סביב

Ezekiel 30:15 verse
And I will pour my fury upon Sin, the strength of Egypt ; and I will cut off the multitude of No.

ושׁפכתי חמתי על־סין מעוז מצרים והכרתי את־המון נא

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting