Search:φ -> Φ

φ


φ hex:#966;
Search Google:φ

Zero אפסPsalms 113:2 verse
Blessed be the name of the LORD from this time forth and for evermore.

יהי שׁם יהוה מברך מעתה ועד־עולם

Joshua 4:21 verse
And he spake unto the children of Israel, saying , When your children shall ask their fathers in time to come, saying , What mean these stones ?

ויאמר אל־בני ישׂראל לאמר אשׁר ישׁאלון בניכם מחר את־אבותם לאמר מה האבנים האלה

Deuteronomy 28:23 verse
And thy heaven that is over thy head shall be brass, and the earth that is under thee shall be iron.

והיו שׁמיך אשׁר על־ראשׁך נחשׁת והארץ אשׁר־תחתיך ברזל

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting