Search:ֵ -> ֵ

ֵ


ֵ hex:#1461;
Search Google:ֵ

Zero אפסGenesis 21:7 verse
And she said , Who would have said unto Abraham, that Sarah should have given children suck ? for I have born him a son in his old age.

ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שׂרה כי־ילדתי בן לזקניו

Leviticus 26:28 verse
Then I will walk contrary unto you also in fury ; and I, even I, will chastise you seven times for your sins.

והלכתי עמכם בחמת־קרי ויסרתי אתכם אפ־אני שׁבע על־חטאתיכם

Numbers 31:29 verse
Take it of their half, and give it unto Eleazar the priest, for an heave offering of the LORD.

ממחציתם תקחו ונתתה לאלעזר הכהן תרומת יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting