Search:γένοσ -> ΓΈΝΟΣ

γένοσ


γ έ ν ο σ hex:#947;#941;#957;#959;#963;
Search Google:γένοσ

Zero אפסPsalms 119:95 verse
The wicked have waited for me to destroy me: but I will consider thy testimonies.

לי קוו רשׁעים לאבדני עדתיך אתבונן

1 Corinthians 9:14 verse
Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel.

ΟΥΤΩς ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟς ΔΙΕΤΑΞΕΝ ΤΟΙς ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΣΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΖΗΝ

Matthew 9:6 verse
But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins, Arise , take up thy bed, and go unto thine house.

ΙΝΑ ΔΕ ΕΙΔΗΤΕ ΟΤΙ ΕΞΟΥΣΙΑΝ ΕΧΕΙ Ο ΥΙΟς ΤΟΥ ΑΝΨΡΩΠΟΥ ΕΠΙ ΤΗς ΓΗς ΑΦΙΕΝΑΙ ΑΜΑΡΤΙΑς ΤΟΤΕ ΛΕΓΕΙ ΤΩ ΠΑΡΑΛΥΤΙΚΩ ΕΓΕΙΡΕ ΑΡΟΝ ΣΟΥ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗΝ ΚΑΙ ΥΠΑΓΕ ΕΙς ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΣΟΥ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting