Search:γίνομαι -> ΓΊΝΟΜΑΙ

γίνομαι


γ ί ν ο μ α ι hex:#947;#943;#957;#959;#956;#945;#953;
Search Google:γίνομαι

Zero אפסNumbers 4:47 verse
From thirty years old and upward even unto fifty years old, every one that came to do the service of the ministry, and the service of the burden in the tabernacle of the congregation,

מבן שׁלשׁים שׁנה ומעלה ועד בנ־חמשׁים שׁנה כל־הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משׂא באהל מועד

2 Samuel 10:7 verse
And when David heard of it, he sent Joab, and all the host of the mighty men.

וישׁמע דוד וישׁלח את־יואב ואת כל־הצבא הגברים

Nehemiah 2:3 verse
And said unto the king, Let the king live for ever : why should not my countenance be sad , when the city, the place of my fathers ' sepulchres, lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire ?

ואמר למלך המלך לעולם יחיה מדוע לא־ירעו פני אשׁר העיר בית־קברות אבתי חרבה ושׁעריה אכלו באשׁ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting