Search:γίνομαι -> ΓΊΝΟΜΑΙ

γίνομαι


γ ί ν ο μ α ι hex:#947;#943;#957;#959;#956;#945;#953;
Search Google:γίνομαι

Zero אפסMark 16:20 verse
And they went forth , and preached every where, the Lord working with them, and confirming the word with signs following . Amen.

ΕΚΕΙΝΟΙ ΔΕ ΕΞΕΛΨΟΝΤΕς ΕΚΗΡΥΞΑΝ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΟΥΝΤΟς ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΒΕΒΑΙΟΥΝΤΟς ΔΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΚΟΛΟΥΨΟΥΝΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΤΑ ΠΑΡΗΓΓΕΛΜΕΝΑ ΤΟΙς ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟΝ ΣΥΝΤΟΜΩς ΕΞΗΓΓΕΙΛΑΝ ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟς Ο ΙΗΣΟΥς ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΗς ΚΑΙ ΑΧΡΙ ΔΥΣΕΩς ΕΞΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΔΙ ΑΥΤΩΝ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΦΨΑΡΤΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΗς ΑΙΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑς

Psalms 81:3 verse
Blow up the trumpet in the new moon, in the time appointed, on our solemn feast day.

תקעו בחדשׁ שׁופר בכסה ליום חגנו

Psalms 78:24 verse
And had rained down manna upon them to eat , and had given them of the corn of heaven.

וימטר עליהם מן לאכל ודגנ־שׁמים נתן למו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting