Search:γίνομαι -> ΓΊΝΟΜΑΙ

γίνομαι


γ ί ν ο μ α ι hex:#947;#943;#957;#959;#956;#945;#953;
Search Google:γίνομαι

Numbers 11:27 verse
And there ran a young man, and told Moses, and said , Eldad and Medad do prophesy in the camp.

וירץ הנער ויגד למשׁה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה

Acts 10:23 verse
Then called he them in , and lodged them. And on the morrow Peter went away with them, and certain brethren from Joppa accompanied him.

ΕΙΣΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟς ΟΥΝ ΑΥΤΟΥς ΕΞΕΝΙΣΕΝ ΤΗ ΔΕ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΑΝΑΣΤΑς ΕΞΗΛΨΕΝ ΣΥΝ ΑΥΤΟΙς ΚΑΙ ΤΙΝΕς ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟ ΙΟΠΠΗς ΣΥΝΗΛΨΟΝ ΑΥΤΩ

Ruth 2:20 verse
And Naomi said unto her daughter in law, Blessed be he of the LORD, who hath not left off his kindness to the living and to the dead . And Naomi said unto her, The man is near of kin unto us, one of our next kinsmen .

ותאמר נעמי לכלתה ברוך הוא ליהוה אשׁר לא־עזב חסדו את־החיים ואת־המתים ותאמר לה נעמי קרוב לנו האישׁ מגאלנו הוא

If you’ve had your head buried in the sand for the last several years
and haven’t been paying attention, a handful of billionaires in Silicon Valley
now have control over what you say and who you’re allowed to say it to.
footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting