Search:ταυτα -> ΤΑΥΤΑ

ταυτα


τ α υ τ α hex:#964;#945;#965;#964;#945;
Search Google:ταυτα

Zero אפסPsalms 132:1 verse
A Song of degrees. LORD, remember David, and all his afflictions :

שׁיר המעלות זכור־יהוה לדוד את כל־ענותו

Matthew 23:24 verse
Ye blind guides, which strain at a gnat, and swallow a camel.

ΟΔΗΓΟΙ ΤΥΦΛΟΙ ΔΙΥΛΙΖΟΝΤΕς ΤΟΝ ΚΩΝΩΠΑ ΤΗΝ ΔΕ ΚΑΜΗΛΟΝ ΚΑΤΑΠΙΝΟΝΤΕς

Job 9:20 verse
If I justify myself, mine own mouth shall condemn me: if I say, I am perfect, it shall also prove me perverse .

אמ־אצדק פי ירשׁיעני תמ־אני ויעקשׁני

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting