Search:ταυτα -> ΤΑΥΤΑ

ταυτα


τ α υ τ α hex:#964;#945;#965;#964;#945;
Search Google:ταυτα

Zero אפסExodus 25:31 verse
And thou shalt make a candlestick of pure gold : of beaten work shall the candlestick be made : his shaft, and his branches, his bowls, his knops, and his flowers, shall be of the same.

ועשׂית מנרת זהב טהור מקשׁה תעשׂה המנורה ירכה וקנה גביעיה כפתריה ופרחיה ממנה יהיו

Matthew 5:32 verse
But I say unto you, That whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery : and whosoever shall marry her that is divorced committeth adultery .

ΕΓΩ ΔΕ ΛΕΓΩ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΠΑς Ο ΑΠΟΛΥΩΝ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΟΥ ΠΑΡΕΚΤΟς ΛΟΓΟΥ ΠΟΡΝΕΙΑς ΠΟΙΕΙ ΑΥΤΗΝ ΜΟΙΧΕΥΨΗΝΑΙ ΚΑΙ Ος ΕΑΝ ΑΠΟΛΕΛΥΜΕΝΗΝ ΓΑΜΗΣΗ ΜΟΙΧΑΤΑΙ

Isaiah 14:8 verse
Yea, the fir trees rejoice at thee, and the cedars of Lebanon, saying, Since thou art laid down , no feller is come up against us.

גמ־ברושׁים שׂמחו לך ארזי לבנון מאז שׁכבת לא־יעלה הכרת עלינו

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting