Search:ף -> ף

ף


ף hex:#1507;
Search Google:ף

Zero אפסJob 15:28 verse
And he dwelleth in desolate cities, and in houses which no man inhabiteth , which are ready to become heaps.

וישׁכון ערים נכחדות בתים לא־ישׁבו למו אשׁר התעתדו לגלים

Joshua 15:2 verse
And their south border was from the shore of the salt sea, from the bay that looketh southward :

ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלח מנ־הלשׁן הפנה נגבה

Ezekiel 38:16 verse
And thou shalt come up against my people of Israel, as a cloud to cover the land ; it shall be in the latter days, and I will bring thee against my land, that the heathen may know me, when I shall be sanctified in thee, O Gog, before their eyes.

ועלית על־עמי ישׂראל כענן לכסות הארץ באחרית הימים תהיה והבאותיך על־ארצי למען דעת הגוים אתי בהקדשׁי בך לעיניהם גוג

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting