Search:ף -> ף

ף


ף hex:#1507;
Search Google:ף

Zero אפס1 Samuel 7:5 verse
And Samuel said , Gather all Israel to Mizpeh, and I will pray for you unto the LORD.

ויאמר שׁמואל קבצו את־כל־ישׂראל המצפתה ואתפלל בעדכם אל־יהוה

Joshua 1:14 verse
Your wives, your little ones, and your cattle, shall remain in the land which Moses gave you on this side Jordan ; but ye shall pass before your brethren armed, all the mighty men of valour, and help them;

נשׁיכם טפכם ומקניכם ישׁבו בארץ אשׁר נתן לכם משׁה בעבר הירדן ואתם תעברו חמשׁים לפני אחיכם כל גבורי החיל ועזרתם אותם

1 Thessalonians 3:4 verse
For verily, when we were with you, we told you before that we should suffer tribulation ; even as it came to pass , and ye know .

ΚΑΙ ΓΑΡ ΟΤΕ ΠΡΟς ΥΜΑς ΗΜΕΝ ΠΡΟΕΛΕΓΟΜΕΝ ΥΜΙΝ ΟΤΙ ΜΕΛΛΟΜΕΝ ΨΛΙΒΕΣΨΑΙ ΚΑΨΩς ΚΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΑΙ ΟΙΔΑΤΕ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting