Search:ף -> ף

ף


ף hex:#1507;
Search Google:ף

Zero אפסJohn 8:40 verse
But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God : this did not Abraham.

ΝΥΝ ΔΕ ΖΗΤΕΙΤΕ ΜΕ ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΙ ΑΝΨΡΩΠΟΝ Ος ΤΗΝ ΑΛΗΨΕΙΑΝ ΥΜΙΝ ΛΕΛΑΛΗΚΑ ΗΝ ΗΚΟΥΣΑ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΨΕΟΥ ΤΟΥΤΟ ΑΒΡΑΑΜ ΟΥΚ ΕΠΟΙΗΣΕΝ

1 Chronicles 19:4 verse
Wherefore Hanun took David's servants, and shaved them, and cut off their garments in the midst hard by their buttocks, and sent them away .

ויקח חנון את־עבדי דויד ויגלחם ויכרת את־מדויהם בחצי עד־המפשׂעה וישׁלחם

Matthew 23:34 verse
Wherefore , behold , I send unto you prophets, and wise men, and scribes : and some of them ye shall kill and crucify ; and some of them shall ye scourge in your synagogues, and persecute them from city to city :

ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΙΔΟΥ ΕΓΩ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩ ΠΡΟς ΥΜΑς ΠΡΟΦΗΤΑς ΚΑΙ ΣΟΦΟΥς ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙς ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟΚΤΕΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΜΑΣΤΙΓΩΣΕΤΕ ΕΝ ΤΑΙς ΣΥΝΑΓΩΓΑΙς ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΤΕ ΑΠΟ ΠΟΛΕΩς ΕΙς ΠΟΛΙΝ

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting