Search:פ -> פ

פ


פ hex:#1508;
Search Google:פ

Zero אפס1 Kings 4:31 verse
For he was wiser than all men ; than Ethan the Ezrahite, and Heman, and Chalcol, and Darda, the sons of Mahol : and his fame was in all nations round about.

ויחכם מכל־האדם מאיתן האזרחי והימן וכלכל ודרדע בני מחול ויהי־שׁמו בכל־הגוים סביב

Deuteronomy 9:9 verse
When I was gone up into the mount to receive the tables of stone, even the tables of the covenant which the LORD made with you, then I abode in the mount forty days and forty nights, I neither did eat bread nor drink water :

בעלתי ההרה לקחת לוחת האבנים לוחת הברית אשׁר־כרת יהוה עמכם ואשׁב בהר ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שׁתיתי

Exodus 10:8 verse
And Moses and Aaron were brought again unto Pharaoh : and he said unto them, Go , serve the LORD your God : but who are they that shall go ?

ויושׁב את־משׁה ואת־אהרן אל־פרעה ויאמר אלהם לכו עבדו את־יהוה אלהיכם מי ומי ההלכים

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting