Search:פ -> פ

פ


פ hex:#1508;
Search Google:פ

Zero אפסPsalms 137:4 verse
How shall we sing the LORD'S song in a strange land ?

איך נשׁיר את־שׁיר־יהוה על אדמת נכר

Deuteronomy 32:41 verse
If I whet my glittering sword, and mine hand take hold on judgment ; I will render vengeance to mine enemies, and will reward them that hate me.

אמ־שׁנותי ברק חרבי ותאחז במשׁפט ידי אשׁיב נקם לצרי ולמשׂנאי אשׁלם

Ezra 10:31 verse
And of the sons of Harim ; Eliezer, Ishijah, Malchiah, Shemaiah, Shimeon,

ובני חרם אליעזר ישׁיה מלכיה שׁמעיה שׁמעון

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting