Search:פ -> פ

פ


פ hex:#1508;
Search Google:פ

Zero אפסDeuteronomy 6:1 verse
Now these are the commandments, the statutes, and the judgments, which the LORD your God commanded to teach you, that ye might do them in the land whither ye go to possess it:

וזאת המצוה החקים והמשׁפטים אשׁר צוה יהוה אלהיכם ללמד אתכם לעשׂות בארץ אשׁר אתם עברים שׁמה לרשׁתה

Ezekiel 6:5 verse
And I will lay the dead carcases of the children of Israel before their idols ; and I will scatter your bones round about your altars.

ונתתי את־פגרי בני ישׂראל לפני גלוליהם וזריתי את־עצמותיכם סביבות מזבחותיכם

Amos 3:6 verse
Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid ? shall there be evil in a city, and the LORD hath not done it?

אמ־יתקע שׁופר בעיר ועם לא יחרדו אמ־תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשׂה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting