Search:פ -> פ

פ


פ hex:#1508;
Search Google:פ

Zero אפסGalatians 1:11 verse
Finally, brethren, farewell . Be perfect , be of good comfort , be of one mind , live in peace ; and the God of love and peace shall be with you.

ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΑΡ ΥΜΙΝ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΨΕΝ ΥΠ ΕΜΟΥ ΟΤΙ ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΚΑΤΑ ΑΝΨΡΩΠΟΝ

Exodus 36:2 verse
And Moses called Bezaleel and Aholiab, and every wise hearted man, in whose heart the LORD had put wisdom, even every one whose heart stirred him up to come unto the work to do it:

ויקרא משׁה אל־בצלאל ואל־אהליאב ואל כל־אישׁ חכמ־לב אשׁר נתן יהוה חכמה בלבו כל אשׁר נשׂאו לבו לקרבה אל־המלאכה לעשׂת אתה

2 Kings 7:16 verse
And the people went out , and spoiled the tents of the Syrians. So a measure of fine flour was sold for a shekel, and two measures of barley for a shekel, according to the word of the LORD.

ויצא העם ויבזו את מחנה ארם ויהי סאה־סלת בשׁקל וסאתים שׂערים בשׁקל כדבר יהוה

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting