Search:פ -> פ

פ


פ hex:#1508;
Search Google:פ

Zero אפסEzra 7:16 verse
And all the silver and gold that thou canst find in all the province of Babylon, with the freewill offering of the people, and of the priests, offering willingly for the house of their God which is in Jerusalem :

וכל כסף ודהב די תהשׁכח בכל מדינת בבל עם התנדבות עמא וכהניא מתנדבין לבית אלההם די בירושׁלם

John 9:29 verse
We know that God spake unto Moses : as for this fellow, we know not from whence he is .

ΗΜΕΙς ΟΙΔΑΜΕΝ ΟΤΙ ΜΩΥΣΕΙ ΛΕΛΑΛΗΚΕΝ Ο ΨΕΟς ΤΟΥΤΟΝ ΔΕ ΟΥΚ ΟΙΔΑΜΕΝ ΠΟΨΕΝ ΕΣΤΙΝ

Daniel 8:20 verse
The ram which thou sawest having two horns are the kings of Media and Persia.

האיל אשׁר־ראית בעל הקרנים מלכי מדי ופרס

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting