Search:פ -> פ

פ


פ hex:#1508;
Search Google:פ

Zero אפסJohn 19:22 verse
Pilate answered , What I have written I have written .

ΑΠΕΚΡΙΨΗ Ο ΠΙΛΑΤΟς Ο ΓΕΓΡΑΦΑ ΓΕΓΡΑΦΑ

Psalms 121:2 verse
My help cometh from the LORD, which made heaven and earth.

עזרי מעם יהוה עשׂה שׁמים וארץ

Psalms 57:10 verse
For thy mercy is great unto the heavens, and thy truth unto the clouds.

כי־גדל עד־שׁמים חסדך ועד־שׁחקים אמתך

footerHosted by

Christ Servers
Christian Web Hosting