Search:פ -> פ

פ


פ hex:#1508;
Search Google:פ

Zero אפסIsaiah 30:19 verse
For the people shall dwell in Zion at Jerusalem : thou shalt weep no more : he will be very gracious unto thee at the voice of thy cry ; when he shall hear it, he will answer thee.

כי־עם בציון ישׁב בירושׁלם בכו לא־תבכה חנון יחנך לקול זעקך כשׁמעתו ענך

Numbers 33:16 verse
And they removed from the desert of Sinai, and pitched at Kibrothhattaavah.

ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברת התאוה

1 Chronicles 28:2 verse
Then David the king stood up upon his feet, and said , Hear me, my brethren, and my people : As for me, I had in mine heart to build an house of rest for the ark of the covenant of the LORD, and for the footstool of our God, and had made ready for the building :

ויקם דויד המלך על־רגליו ויאמר שׁמעוני אחי ועמי אני עמ־לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית־יהוה ולהדם רגלי אלהינו והכינותי לבנות

footer